Rendszeres szociális támogatás

2016.08.22.
Rendszeres szociális támogatás
A 2016/2017-es tanév őszi félévében az ELTE Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottsága ismét pályázatot ír ki rendszeres szociális támogatás igénylésére. A pályázatokat a Neptunon keresztül lehet leadni, a határidők karonként eltérőek.

A rendszeres szociális támogatás a hallgató szociális helyzete alapján, egy félévre biztosított, havonta folyósított juttatás, mely a hallgató által beadott pályázat útján igényelhető. A pályázatok értékelése pontrendszer alapján történik – vagyis támogatásban az részesülhet, akinek a beküldött pályázata alapján kapott pontjai meghaladják az adott félév jogosultsági minimumponthatárát. A szociális helyzet megítélésekor figyelembe veszik a hallgató lakhatási körülményeit, az állandó lakcím távolságát, a hallgatóval egy háztartásban élők jövedelmét, egészségügyi állapotát stb. Ha a minimumpontszámot eléri, kiemelt összeget kaphat az, aki fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult; halmozottan hátrányos helyzetű; családfenntartó; nagycsaládos; árva; hátrányos helyzetű; gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg vagy félárva.

Pályázati határidők:

 • ÁJK
  Pályázati időszak: 2016. szeptember 12. 08:00 – 2016. szeptember 16. 23:59
  Hiánypótlás vége: 2016. szeptember 22. 12:00
 • BGGYK
  Pályázati időszak: 2016. szeptember 12. 08:00 – 2016. szeptember 19. 10:00
  Hiánypótlás vége: 2016. szeptember 22. 23:59
 • BTK
  Pályázati időszak: 2016. szeptember 7. 08:00 – 2016. szeptember 14. 23:59
  Hiánypótlás vége: 2016. szeptember 21. 12:00
 • IK
  Pályázati időszak: 2016. szeptember 7. 09:00 – 2016. szeptember 16. 23:59
  Hiánypótlás vége: 2016. szeptember 21. 23:59
 • PPK
  Pályázati időszak: 2016. szeptember 12. 08:00 – 2016. szeptember 16. 23:59
  Hiánypótlás vége: 2016. szeptember 22. 23:59
 • TáTK
  Pályázati időszak: 2016. szeptember 7. 08:00 – 2016. szeptember 12. 20:00
  Hiánypótlási időszak: 2016. szeptember 18. 20:00
 • TÓK
  Pályázati időszak: 2016. szeptember 12. 09:00 – 2016. szeptember 16. 23:00
  Hiánypótlás vége: 2016. szeptember 21. 23:00
 • TTK
  Pályázati időszak: 2016. szeptember 12. 12:00 – 2016. szeptember 19. 12:00
  Hiánypótlás vége: 2016. szeptember 23. 23:59

A részletes pályázati kiírás, az igazolás- és pontrendszer elérhető az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat honlapján. Általános kérdésekkel a kari szociális tisztségviselőt, fogyatékossággal élő hallgatók segítségkérése esetén az esélyegyenlőséggel foglalkozó kari megbízottat kereshetik a pályázók, az elérhetőségek megtalálhatók a fenti dokumentumban.