Részecskefizikusok nemzetközi találkozója Budapesten

2018.10.08.
Részecskefizikusok nemzetközi találkozója Budapesten
A Higgs-bozon felfedezésével ismertté vált nemzetközi CMS-együttműködés kutatói október első hetében az MTA-ELTE Lendület CMS Részecske- és Magfizikai Kutatócsoport vendégei voltak Budapesten.

Az ELTE csoportja Pásztor Gabriella vezetésével három éve lett a CMS-kísérlet hivatalos tagintézménye, ezért is nagy megtiszteltetés, hogy elnyerte a nagyjából 4000 fős nemzetközi együttműködés évenkénti munkakonferenciájának rendezési jogát és az értekezletet a napokban sikeresen meg is rendezte. Az egyhetes rendezvényre 2018. október 1–5. között került sor Budapesten, közel 300 résztvevővel. A tanácskozáson a legújabb fizikai eredmények áttekintése mellett a legnagyobb szerepet a rövid- és hosszútávú tervezés kapta. A Nagy Hadronütköztető fejlesztésének decemberben látnak neki, s a tervek szerint a proton–proton ütközések energiája két éven belül eléri a tervezett 14 TeV-et. A CMS berendezéseinek nagyszabású technológiai felújítása is megkezdődött már, amire azért van szükség, hogy a detektor alkalmazkodhasson a folyamatosan emelkedő nyalábintenzitáshoz. A legnagyobb kihívást az jelenti, hogy ebben a két évben a már összegyűjtött, hatalmas mennyiségű adat elemzése is tovább folyik, ami a kutatói munkaerő és minden egyéb erőforrás körültekintő szervezését igényli.

,,A magyar résztvevők szakmai előadásai is említésre méltóak: az ELTE Fizikai Intézetében működő MTA–ELTE Lendület kutatócsoport munkatársai a luminozitásmérés és a nehézion program eredményeiről és terveiről beszéltek, a Wigner FK kutatója, illetve egy szintén ott kutató ELTE-s hallgató a nyomkövető detektor működéséről tartott előadást, a fiatal munkatársak és diákok pedig poszter-szekcióban mutatkozhattak be. A debreceni ATOMKI fiatal kutatója a szuperszimmetrikus részecskék kereséséről számolt be.

Az ELTE öt BSc-, MSc- és PhD- hallgatója és az MTA–ELTE Lendület csoport két fiatal szakembere kutatásaik változatos palettáját mutatta be,

az erős nukleáris kölcsönhatással a nagyenergiájú ütközésekben keletkező részecskék közti korrelációk vizsgálatától a sötét anyag titkára esetlegesen választ nyújtó szuperszimmetrikus részecskék kereséséig. A 36 poszter közül a négy legjobbat az együttműködés díjjal is jutalmazta, és ezen díjak egyikét nagy örömünkre az ELTE egyik munkatársa nyerte el a proton ütközésekben a többszörös partonszórás kimutatását megcélzó munkájával” – tájékoztatott Pásztor Gabriella MTA-ELTE Lendület kutatócsoport vezető, aki jelenleg a CMS Együttműködés luminozitás mérésért felelős munkacsoportjának társkoordinátora.

A CMS-kísérlet aktívabb, mint valaha: ebben az évben 50 százalékkal nőtt a hetente elkészülő tudományos publikációk száma az utóbbi évtized átlagához képest. ,,Az idei év ismét különleges adatokkal is szolgál majd: novemberben négy hétig protonok helyett a náluk 208-szor nehezebb ólomionok fognak ütközni az LHC-ben, hogy az Ősrobbanás után néhány milliomod másodperccel a világot betöltő sűrű és forró kvarkanyag tulajdonságait vizsgálhassák. Erre az adatfelvételre, amely az első tíz év tudományos programjának utolsó eleme, nagy odafigyeléssel készül jelenleg is a kísérlet, a magyar intézmények hagyományosa aktív részvételével” – mondta Veres Gábor egyetemi tanár, aki 2016-ban a CMS nehézion adatfelvétel társkoordinátora volt.

A részecskefizika iránt érdeklődők 2018. november 17-én délután az ELTE Lágymányosi Campus északi épületében a "Részecskefizika határok nélkül” című rendezvényen még több érdekességgel találkozhatnak.

A CMS-együttműködés már sok jelentős eredményt mondhat magáénak, a Higgs-bozon vizsgálatában elért eredményeiről az elmúlt hónapokban is több hír – például a Higgs-bozon és kvarkok kapcsolódása vagy a Higgs-bozon és a b-kvark közvezlen kölcsönhatása – jelent meg. Az Európai Nukleáris Kutatási Szervezet (CERN) Nagy Hadronütköztetője (LHC) mellett működő CMS-kísérlet tíz éve gyűjt és elemez adatokat, egyre növekvő pontossággal. Több mint négyezer kutató, mérnök és diák összefogása révén a világ egyik legnagyobb tudományos vállalkozása: a kollaboráció a múlt héten publikálta a nyolcszázadik tudományos eredményét. A közlemények közül mintegy száz eredményre egyenként több mint száz hivatkozás érkezett a kutatóközösség független tagjaitól. Hazánkban a CMS-tagintézményei közül az Eötvös Loránd Tudományegyetem és a Wigner Fizikai Kutatóközpont már a legelső ilyen tudományos publikációban vezető szerepet játszott.
A magyar kutatók azóta is aktívan részt vesznek mind az adatok kiértékelésében, mind a kísérlet technikai fejlesztésében és működtetésében. Ennek fontos része a Debreceni Egyetem és a debreceni ATOMKI számos fejlesztése, köztük a müonokat érzékelő detektorok pozícionálásával kapcsolatban, valamint a Wigner FK hozzájárulása a félvezető nyomkövető rendszerhez. Az ELTE az adatokat valós időben kiválasztó triggerrendszer, az adatmennyiség mérésére specializálódott luminozitásmérő detektorok, illetve a nehézion ütközések vizsgálatában fontos nulla szögű kaloriméter működtetésében játszik szerepet.