Richter témapályázat

2020.02.26.
Richter témapályázat
A Richter Gedeon Nyrt. kétfordulós pályázati felhívást tett közzé már megkezdett és korai eredményeket is felmutatni képes tudományos kutatási tevékenységek támogatására. Jelentkezés: március 18-ig.

A pályázat első körben nyílt jellegű, míg a második fordulóban meghívásos és pénzdíjazott. A pályázat célja, hogy felkarolja a cég kutatási tevékenységéhez kapcsolható, nemzetközi színvonalú gyógyszeripari projekteket elsősorban a kognitív zavarok, az autizmus és egyéb pszichiátriai betegségek, valamint nőgyógyászati betegségek vizsgálatával és lehetséges terápiájával foglalkozó területekről.

A kiírásra olyan magyar K+F tevékenységet végző természetes személyek, jogi személyek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező profit és non-profit társaságok, szervezetek, intézmények jelentkezhetnek, akik vállalják, hogy a nyertes témajavaslatot a Richterrel együttműködésben Magyarországon valósítják meg. Az innováció irányulhat a gyógyszerkutatási folyamat bármely elemére (korai/felfedező kutatás, pre-klinikai, vagy klinikai kutatás), illetve a biológiai, a kémiai vagy egyéb, a gyógyszerkutatásban alkalmazott tudományterületre. Témája lehet továbbá új utakat nyitó metodikai/biomarker megközelítés kidolgozása elsősorban a transzlációs kutatások területén.

A pályázatra benyújtott kutatási témának saját, önálló témának kell lennie, amellyel a pályázó korábban még nem nyert támogatást olyan pályázaton, ami a jelen pályázatban elérhető eredménye hasznosítását esetlegesen korlátozná. A kiíró olyan pályázatok benyújtását várja, amelyekben a vázolt kutatási javaslat megvalósításához szükséges technikai, személyi és infrastrukturális feltételek már a benyújtás időpontjában a pályázó rendelkezésére állnak, a támogatásból eszközbeszerzések nem finanszírozhatók. A pályázó által vezetett kutatócsoport létszáma legfeljebb 4 fő lehet.

Fontosabb határidők

Első forduló - előpályázat

Határidő

Előpályázat benyújtása

2020. március 18.

Második fordulóra meghívottak értesítése

2020. március 31-től

Második forduló – pályázat

Határidő

Megbízási szerződés a pályázat kidolgozására

2020. április 17-ig

Részletes pályázati anyag benyújtása

2020. május 5.

Értesítés bírálatról

2020. június 25-30.

Szóbeli meghallgatások

2020. július 13-17.

Eredményhirdetés, értesítés döntésről

2020. július 24.

Kutatási szerződések megkötése

2020. augusztus 24. - október 30.

A pályázati felhívásról és a pályamunka kidolgozásáról a társaság Innovációs és Pályázati Irodája ad további tájékoztatást e-mailben vagy telefonon a +36 1 432-6464-es számon.

Részletes pályázati kiírás