Rítusok az ókorban

Rítusok az ókorban
02/15

2024. február 15. 16:00 - 17:30

ELTE BTK Kerényi terem (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F)

02/15

2024. február 15. 16:00 - 17:30

ELTE BTK Kerényi terem (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F)


Új sorozatot indít az ELTE Ókortudományi Intézet, a bevezető előadást Földváry Miklós, a Vallástudományi Tanszék vezetője tartja.

Mediatizálódó világunkban egyre nyilvánvalóbb, hogy tartalom és forma szétválasztása, illetve e fogalompárból a tartalom elsőbbsége, amelyet az európai gondolkodás hagyománya ránk örökített, nem megkérdőjelezhetetlen. Nem volt másképp ezer vagy több ezer évvel ezelőtt sem. Egy-egy kultúra jellegzetes értékrendje, emlékezete, magatartása szabályozott, ismétlődő, közösségi cselekvések útján jutott kifejezésre, szilárdult meg, hagyományozódott és alakította a bennük részt vevők tudatát és viselkedését.

A rítuskutatás mint önálló diszciplína ugyan az írás nélküli kultúrák vizsgálatából nőtt ki, de fokozatosan fölfedezte a csak írásos és tárgyi emlékek révén megközelíthető történelmi magaskultúrák antropológiájában rejlő lehetőségeket is. Előadássorozatunk ókori terepmunkára hívja az érdeklődőket. Holt tárgyakon és régi szövegeken keresztül hajdani cselekvéseket igyekszünk föleleveníteni, amelyek nemcsak egy-egy kiemelkedő személy vagy korszak, hanem egész társadalmak működésére, világ- és önértelmezésére világítanak rá.

A félév programja:

 • február 15. – Földváry Miklós: Bevezető
 • február 22. – Bíró Tamás: Ki metélte körül Ábrahámot?
 • február 29. – Ferenczi Attila: Ariciai rítusok és a Rex Nemorensis
 • március 7. – Rung Ádám: Balett, botoló vagy tarantella? A Saliusok tánca Rómában
 • március 14. – Kató Péter: Háború és rituálé a hellénisztikus polisokban
 • március 21. – Bolonyai Gábor: A rituális hintázás a Hinta (Aióra) ünnepén
 • április 4. – Joháczi Szilvia: Nők szerepe az ókori athéni rítusokban
 • április 11. – Bácskay András: Mágikus amulettek a mezopotámiai gyógyító rituálékban
 • április 18. – Németh György: Tojáshéj és társai az antik rítusokban
 • április 25. – Jasper Kata: I. Amenhotep rítusa és az óegyiptomi templomi rítusok
 • május 2. – Zsengellér József: A vörös tehén hamva és más tisztulási rituálék az ókori Izraelben
 • május 9. – Kalla Gábor: Mezopotámiai bajelhárító rítusok: szövegek és tárgyak
 • május 16. – Vér Ádám: A babilóni újévi fesztivál. Az akītu ötödik napja

Facebook