Roska Tamás Tudományos Előadás

2022.09.12.
Roska Tamás Tudományos Előadás
A kiemelkedő teljesítményt nyújtó doktoranduszok és fiatal doktorok számára nyújt elismeréssel járó bemutatkozási lehetőséget az Országos Tudományos Diákköri Tanács 2017-ben indult kezdeményezése.

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) a felsőoktatás különböző képzési szintjein történő tehetséggondozó, tudományos kutatói tevékenység folyamatosságának támogatása és perspektíváinak felmutatása, a tehetség elismerése és a fiatal kutatói teljesítmények megismertetése, valamint Roska Tamás tudományterületeket összekapcsoló, nemzetközileg elismert kutatói életműve előtti tiszteletadás céljából hívta életre a „Roska Tamás Tudományos Előadások” intézményét.

A Roska Tamás Tudományos Előadás maximum 20 perc időtartamú, magyar nyelvű tudományos konferenciaelőadás, mely a tudományos közlemények követelményeinek megfelelő hivatkozásokkal felszerelve, a tudományterület kutatásmódszertani szabályainak megfelelően, saját, új tudományos eredményeket összegezve, élőszóban hangzik el plenáris előadás formájában. Roska Tamás Tudományos Előadást első ízben 2019-ben tartottak a XXXIV. OTDK keretében, azóta kétévente, szekciónként egy, összesen 16 tudománykörben kerül sor az előadásokra. 

Az OTDT felhívja a doktorjelölteket, fiatal doktorokat, hogy színvonalas pályamunkákkal nevezzenek a 2023-as Országos Tudományos Diákköri Konferencián tartandó előadás megtartására. Az előző OTDK-n összesen 6 ELTE-s fiatal kutató – Kincses Dániel, Szemethy Tamás, Fekete Anikó, Asztalos Anikó, Kállai Péter és Horváth Áron –  tartott előadást az OTDK szekcióiban.  

Jelentkezési határidő: 2022. szeptember 30. 

Pályázati információk