Sajtóközlemény

2018.11.14.
Sajtóközlemény
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) Szenátusa 2018. november 12-i ülésén elfogadta az Egyetem rövid távú innovációs cselekvési tervét. Ugyanezen a napon az ELTE Költségvetési Tanácsa elindította a 2019-es év intézményi költségvetésének tervezését. Ezzel összefüggésben a Költségvetési Tanács áttekintette a nehéz gazdálkodási helyzetbe került egyetemi karok működését, egyúttal előkészítette azon intézkedések bevezetését, amelyek a stabilizáció érdekében szükségessé váltak.

Az ELTE Szenátusa 2018. november 12-én megtárgyalta és elfogadta az Egyetem 2018-2020-as időszakra vonatkozó innovációs fejlesztési tervét, ami új fejlesztési lehetőségeket és távlatokat nyithat az egyetem finanszírozásában, további ipari és kormányzati források bevonására. Ezzel egyidejűleg az Egyetem vezetése - minden előző költségvetési év gyakorlatához képest korábban - megkezdte a 2019. évi intézményi költségvetés tervezését. Ehhez kapcsolódóan az ELTE Költségvetési Tanácsa is tárgyalta a jövő évi költségvetési tervezés alapelveit, valamint a jövőbeni változások lehetséges irányait.

A Szenátus egyik korábbi döntésével intézkedési terv elkészítésére és megvalósítására kötelezte mind a Bölcsészettudományi Kart (BTK), mind a Természettudományi Kart (TTK) a 2018. évi költségvetési egyensúly megtartásának érdekében. Ennek alapján a BTK vezetése a megtakarításokra vonatkozó középtávú intézkedési tervet állított össze, a TTK-t november 6-tól irányító új, megbízott dékán pedig hivatalba lépését követően haladéktalanul megkezdte a kar költségvetési helyzetének áttekintését. Az új dékán elsődleges célja az, hogy a lehető leggyorsabban kidolgozza a kar költségvetési helyzetét hatékonyan stabilizáló intézkedési csomagot.

Az ELTE vezetői és az Egyetem közössége támogatják az érintett karok helyzetének stabilizációját, ugyanakkor kívánatos, hogy e karok a hatékony működés és kiegyensúlyozott gazdálkodás érdekében minden további szükséges lépést tegyenek meg.