Sajtóközlemény

2019.06.28.
Sajtóközlemény
Június 30-án zárul a Széchenyi 2020 program keretében megvalósuló, „Intézményirányítást támogató rendszerek fejlesztése a felsőoktatásban” című, csaknem 4 milliárd forint költségvetésű EU-projekt, amelynek keretében 15 hazai egyetemen vezettek be egységes intézmény-irányítási, teljesítmény-mérési és adminisztrációs informatikai rendszereket.

A projekt keretében 15 magyarországi egyetemen vezettek be jellemzően SAP technológián nyugvó informatikai rendszereket az intézményirányítási, gazdálkodási, kontrolling, HR és tanulmányi adminisztrációs folyamatok kezelésére, a hozzájuk tartozó folyamatirányítási és informatikai feltételek megteremtése mellett. Kialakították a felsőoktatási intézményekben az oktatók, kutatók teljesítményértékeléséhez szükséges szervezeti és informatikai feltételeket is. A konzorciumban részt vevő egyetemeken egységesítették a gazdálkodási, kontrolling, humánerőforrás-menedzsment és tanulmányi adminisztrációs folyamatokat. Az új rendszerek felépítéséről, használatáról képzési és mentorprogramokat szerveztek az egyetemek funkcionális ágazataiban (HR, pénzügy, kontrolling) dolgozók számára, ezen túl számos egyetemi munkatárs vett részt a kutatási folyamatok lebonyolítását, a kutatási projektek bevételeit, kiadásait és eredményeit nyilvántartó rendszerrel kapcsolatos képzésen.

Az SAP technológiát is alkalmazó fejlesztésnek köszönhetően hatékonyabbá válhat az intézményirányítás, stabilizálódhat az intézmények gazdálkodása és növekedhet képzési, kutatási és innovációs potenciáljuk is. Közvetett hatásként jelentkezik, hogy a felsőoktatási rendszer jobban igazodik majd a munkaerőpiac igényeihez, több támogatást tud majd bevonni piaci forrásokból illetve erősödhetnek az egyetemi hallgatók munkaerő-piaci kompetenciái.

A projektkonzorcium vezetője az Eötvös Loránd Tudományegyetem, tagjai az Állatorvostudományi Egyetem, a Budapesti Corvinus Egyetem, a Budapesti Gazdasági Egyetem, a Dunaújvárosi Egyetem, az Eszterházy Károly Egyetem, a Kaposvári Egyetem, a Miskolci Egyetem, az Óbudai Egyetem, a Neumann János Egyetem, a Pannon Egyetem, a Soproni Egyetem, a Széchenyi István Egyetem, a Szent István Egyetem és a Testnevelési Egyetem, valamint az informatikai eszközök elhelyezését és üzemeltetését biztosító Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató (NISZ) Zrt.

Projekt adatlap 
A felhívás megnevezése: EFOP-3.4.6-VEKOP-17 Intézményi irányítás fejlesztése a felsőoktatásban A projekt címe: Intézményirányítást támogató rendszerek fejlesztése a felsőoktatásban Azonosító: EFOP-3.4.6-VEKOP-17-2017-00002 Támogatás összege: 3.984.986.834 Ft Támogatás intenzitása: 100 % Futamidő: A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg 2017. szeptember 1. és 2019. június 30. között