Sárándi Imre Emlékkonferencia

Sárándi Imre Emlékkonferencia
09/19

2019. szeptember 19. 10:00

Budapesti Ügyvédi Kamara Díszterem (1054 Budapest, Szalay u. 7.)

09/19

2019. szeptember 19. 10:00 -

Budapesti Ügyvédi Kamara Díszterem (1054 Budapest, Szalay u. 7.)


A Magyar Jogász Egylet rendezvénye az ELTE ÁJK egykori dékánja tiszteletére ELTE-s előadókkal.

Sárándi Imre jogász, egyetemi tanár elsősorban a mezőgazdasági termékforgalom jogi kérdéseivel (különösen a mezőgazdasági termékértékesítési szerződéssel) foglalkozott, de a joggal való visszaéléssel kapcsolatos művei is jelentősek. Meghatározó szerepe volt a magyarországi egyetemi jogásztovábbképzés fejlesztésében, illetve a másoddiplomát adó posztgraduális jogászképzés megszervezésében. 1967–1973 között volt a jogi kar dékánja, majd 1973-tól az ELTE Jogi Továbbképző Intézet első igazgatója lett.

A konferencián Verebics János egyetemi docens egykori tanárának életútját ismerteti, Sárközy Tamás egyetemi tanár tudóstársa tudományos tevékenységéről beszél, Lenkovics Barnabás egyetemi tanár pedig a kollégával kapcsolatos emlékeit osztja meg a hallgatósággal.

Regisztráció (szeptember 15-ig!)

Meghívó