"Segítenél, drágám?"

2020.07.14.
Egy nemzetközi kutatás azt vizsgálta, hogy a segítségnyújtás és segítségkérés hogyan járul hozzá a nemek közötti egyenlőtlenség fennmaradásához a háztartási munkák terén. A tanulmányt a Journal of Personality and Social Psychology folyóirat közölte.

Orly Greenfeld, a Tel Avivi Egyetem kutatója és Kende Anna, az ELTE Szociálpszichológia Tanszék docense munkatársaikkal öt kísérletet végeztek el, és valamennyiben azt találták, hogy a hagyományosan női feladatnak tekintett házimunkák során a férfiak inkább megkérik női partnerüket, végezzen el helyettük egy feladatot (főzze meg az ebédet, vagy szedjenki egy foltot a gyerek ruhájából), mintsem hogy arra kérnék, magyarázza el nekik, hogyan kell azt megoldani. Amikor a kutatók nők körében vizsgálták, hogy ilyen esetekben milyen segítséget nyújtanának, a megkérdezett nők is a függőségorientált segítségnyújtási formát preferálták. Ugyanígy a férfiasnak számító tevékenységek (például az otthoni karbantartási munkák) esetében a férfiak választották azt, hogy megoldják a feladatot a nők helyett, a nők pedig ezt kérték szívesebben a férfiaktól.

Az első vizsgálat azt mutatta meg, hogy elképzelt helyzetben, tradicionálisan nőiesnek tartott területen a jóindulatú szexizmus (az a meggyőződés, hogy a nő a férfi gyámolítására szorul) mértéke a férfiaknál a függőségorientált segítségkérés, nőknél a segítségnyújtás mértékével járt együtt. A második vizsgálat azt mutatta meg, hogy ez a kapcsolat leginkább akkor érvényes, ha a szexizmus mértéke magas. A harmadik és a negyedik vizsgálat tényleges segítségkérés és segítségnyújtás során mutatta ki ugyanezeket a nemi különbségeket és összefüggéseket. Az ötödik vizsgálat pedig heteroszexuális párok esetén találta azt, hogy a férfi partner inkább kér függőségorientált segítségét partnerétől, és ugyanígy, a női partner inkább nyújt ilyen segítséget. Mindkét esetben különösen akkor jellemző ez a válasz, ha a feleket magas jóindulatú szexizmus jellemzi.

Az eredmények arra a mechanizmusra mutatnak rá, amely megerősíti a hagyományos nemi szerepeket a társadalomban, egyben akadályát képezi annak, hogy a nők részt vállaljanak a hagyományosan férfiasnak tartott területeken. Az egyenlőtlen munkamegosztást a jóindulatú szexizmus ideológiája táplálja, amely mindkét nem képviselőit vakká teszi e társadalmi folyamatok kritikus értékelésére.

Az adatokat Izraelben, Magyarországon és Németországban gyűjtötték.

Forrás: ELTE PPK