"Segítenél, drágám?"

2020.07.14.
Egy nemzetközi kutatási együttműködés keretében, melyet Orly Greenfeld, a Tel Avivi Egyetem kutatója vezetett, Kende Anna, a PPK Pszichológiai Intézet Szociálpszichológia Tanszék habilitált egyetemi docense és munkatársai azt vizsgálták, hogy a segítségnyújtás és segítségkérés hogyan járul hozzá a nemek közötti egyenlőtlenség fennmaradásához a háztartási munkák terén. A tanulmányt a Journal of Personality and Social Psychology folyóirat közölte.

A szerzők öt kísérlet lefolytatásával azt találták, hogy a hagyományos női feladatnak tekintett házimunkákban a férfiakra inkább jellemző, hogy arra kérik női partnerüket: helyettük csinálja meg a feladatot (például egy étel megfőzését vagy a gyerekek ruhájából egy folt kitisztítását), ahelyett, hogy azt kérnék, magyarázza el, hogyan kell a feladatot megoldani. Az adatokat Izraelben, Magyarországon és Németországban gyűjtötték.

Amikor a szerzők nők körében vizsgálták, hogy egy hasonló kihívás esetén egy férfi számára milyen segítséget nyújtanának, ők maguk is a függőség-orientált segítségnyújtási formát preferálták ahelyett, hogy elmagyarázzák a megoldás módját. A kétféle (függőség-orientált és autonómia-orientált) segítségkérés és segítségnyújtás egészen eltérő következményekkel jár, hiszen csak az utóbbi teszi képessé a személyt arra, hogy a jövőben maga oldja meg a hasonló kihívásokat. Arról nem is beszélve, hogy ebben az esetben a feladat elvégzése rövid- és hosszú távon is a nőkre marad. Azt is találták, hogy amikor inkább férfias tevékenységekről, például otthoni karbantartási munkákról volt szó, a férfiak inkább azt választották, hogy megoldanák a feladatot a nők helyett, a nők pedig éppen ezt kérték szívesebben a férfiaktól.

Az első vizsgálat azt mutatta meg, hogy elképzelt helyzetben, tradicionálisan nőiesnek tartott területen

a jóindulatú szexizmus (az a meggyőződés, hogy a nő a férfi gyámolítására szorul)

mértéke a férfiaknál a függőség-orientált segítségkérés, nőknél a segítségnyújtás mértékével járt együtt. A második vizsgálat azt mutatta meg, hogy ez a kapcsolat leginkább akkor érvényes, ha a szexizmus mértéke magas. A harmadik és a negyedik vizsgálat tényleges segítségkérés és segítségnyújtás során mutatta ki ugyanezeket a nemi különbségeket és összefüggéseket. Az ötödik vizsgálat pedig heteroszexuális párok esetén találta azt, hogy a férfi partner inkább kér függőség-orientált segítségét partnerétől, és ugyanígy, a női partner inkább nyújt ilyen segítséget. Mindkét esetben különösen akkor, ha magas jóindulatú szexizmus jellemzi őket.

Ezek az eredmények egy olyan mechanizmusra mutatnak rá, amely megerősíti a hagyományos nemi szerepeket a társadalomban és amely akadályát képezheti annak, hogy a nők részt vállaljanak a hagyományosan férfiasnak tartott területeken, mivel idejük nagy részét leköti a háztartási munka. Ezt az egyenlőtlen munkamegosztást a jóindulatú szexizmus ideológiája táplálja, amely mindkét nem képviselőit vakká teszi e társadalmi folyamatok kritikus kiértékelésére.

Forrás: ELTE PPK