Segíti hallgatóinak előmenetelét a BTK

2019.09.11.
Segíti hallgatóinak előmenetelét a BTK
Hallgatói eredményességet elősegítő programot indított az ELTE Bölcsészettudományi Kara, mely a beiratkozás pillanatától a hallgatók rendelkezésére áll tanácsadással és segítségnyújtással, hogy mind a régi, mind pedig az új diákok könnyebben eligazodhassanak az egyetem világában.

A HELP (a hallgatói eredményességet elősegítő program rövidítése) névre keresztelt program célja, hogy támogató egyetemi közeget biztosítson, és ellássa a kar diákjait a szükséges információkkal, hogy kiegyensúlyozott, eredményes éveket töltsenek el a felsőoktatásban. A Bölcsészettudományi Kar figyelemmel kíséri a hallgatók tanulmányi előrehaladását és mind a tehetséggondozás, mind a felzárkóztatás terén kínál  lehetőségeket számukra a fejlődéshez. Felméri a tanulmányok során különféle nehézségeket tapasztaló diákok tanulástámogatási igényeit, és olyan lehetőségeket biztosít, amelyek hozzájárulnak az akadályokkal való megküzdéshez, a tanulmányok sikeres befejezéséhez.

A fent megfogalmazott célokat "a Kar munkatársai és hallgatói egymással együttműködve valósítják meg" - fogalmaz a HELP küldetésnyilatkozata.

A HELP tanulástámogatást és egyéni tanácsadást is nyújt a hallgatók számára. Szakmentorok segítik őket, ha tanulmányi nehézségeik adódnak, ha úgy érzik, hogy elvesztették a motivációjukat a tanulásra, vagy ha életvezetési tanácsadásra van szükségük. A tanulástámogatás keretében lehetőség van egyéni és csoportos tanórán kívüli tanulásra. Ezen történhet a tananyag elmélyítése, interaktív feldolgozása, de a mentorálás célja lehet a felzárkóztatás is. Igénybe lehet venni mind az oktatók (szakmentorok), mind a hallgatótársak (kortárs mentorok) segítségét. A kortárs mentorok a munkájukat a szakmentorok irányításával végzik. A program részét képezik tanulásmódszertani képzések is.

Bővebb információ