Sikerek a Nemzeti Kulturális Alap pályázatain

2016.01.25.
Sikerek a Nemzeti Kulturális Alap pályázatain
Közel négy millió forintos támogatásban részesültek Egyetemünk oktató-kutatói a Nemzeti Kulturális Alap lezárult kollégiumi pályázatain. A Bölcsészettudományi Kar három, az Egyetemi Levéltár kettő, a Pedagógiai és Pszichológiai Kar egy projektjét támogatták a különböző grémiumok.  

A Nemzeti Kulturális Alap által támogatott ELTE-s programok:


Könyvkiadás Kollégium

 • „Innovatív pedagógusok és az iskola szakmai tőkéje” című könyv kiadása (1.000.000 Ft)
  Témavezető: Vámos Ágnes egyetemi tanár (PPK Oktatáselméleti Tanszék)
 • „Személynevek – névföldrajz – történelem.  A Történeti magyar családnévatlasz térképlapjainak vallomása” című könyv kiadása (900.000 Ft)
  Témavezető: N. Fodor János egyetemi adjunktus (BTK Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszék)

Közgyűjtemények Kollégiuma

 • „Magyarországi diákok svájci egyetemeken és főiskolákon 1526–1919” című kiadvány megjelentetése (380.000 Ft)
  Témavezető: Vajda Júlia (Egyetemi Levéltár)
 • „A Győri Jogakadémia és a Püspöki szeminárium hallgatói 1770–1850” című forráskiadvány előkészítése (410.190 Ft)
  Témavezető: Vajda Júlia (Egyetemi Levéltár)

Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollégium

 • „Berzéte 2015/2016 Falukutató tábor megrendezésére és kísérő kiadvány megjelentetése” (800.000 Ft)
  Témavezető: Deáky Zita habilitált egyetemi docens (BTK Néprajzi Intézet)
 • „Psalterium redivivum: tanulmányi hét a középkori magyar zsolozsmáról” (500.000 Ft)
  Témavezető: Földváry Miklós István adjunktus (BTK Latin Nyelvi és Irodalmi Tanszék)

Forrás: ELTE Pályázati Központ, Hírlevél