Sikerek az MTA oktatás-módszertani pályázatán

Egy éven keresztül tizenöt kutatási tervet támogat a Magyar Tudományos Akadémia annak az új programnak a keretében, amelyet még ősszel hirdetett meg Lovász László elnök, Egyetemünk professzora. Tél Tamás, a Fizikai Intézet egyetemi tanára és Vancsó Ödön, a Matematikai Intézet egyetemi adjunktusa is sikerrel pályázott.

A tanórákon alkalmazott eredményes oktatási módszerek elemzésének és új eljárások fejlesztésének előkészítésére első alkalommal kiírt pályázatra 88 pályamű érkezett be. Az MTA célja annak a tradíciónak a folytatása, amelynek legkiemelkedőbb példája a Kodály-módszer vagy a matematika oktatásának Varga Tamás nevéhez fűződő fejlesztése. Az MTA Közoktatási Elnöki Bizottságának tagjaiból álló zsűri, Csépe Valéria akadémikus elnökletével december 9-i ülésén döntött az 50 millió forintos támogatási keret elosztásáról. A támogatást elnyerőknek részletes kutatási koncepciót kell kidolgozniuk, a kutatás megvalósításához szükséges forrásokat egy következő pályázat keretében nyerhetik el.

A nyertes ELTE-s projektek:

Tél Tamás: Nemzetközi szintű szakmódszertani kutatóhálózat a hazai fizikaoktatás fejlesztésére – az ELTE „Fizika tanítása” PhD-programja keretében

Vancsó Ödön: A komplex matematikatanítás a XXI. században – a kombinatorikus gondolkodás fejlesztése a legújabb kutatási eredmények alapján
„A beérkezett pályázatok alapján látható, hogy hazánkban számos tudományos műhelyt foglalkoztat a szakterület oktatási módszertanának vizsgálata, és az oktatási módszerek kutatása komoly hagyományokra támaszkodhat. A módszertani kutatások célzott támogatása elengedhetetlen ahhoz, hogy ezek a műhelyek fennmaradhassanak, fejlődhessenek, az eddiginél is aktívabban részt vehessenek a nemzetközi szakmai együttműködésekben, és olyan oktatási programok kidolgozásához járuljanak hozzá, amelyek révén a diákok megszeretik az egyes szakterületeket, sőt magát a tanulást is” – hangsúlyozta Lovász László.

A benyújtott pályázatok témájuk szerint rendkívül változatosak voltak: a matematikától és fizikától kezdve a természettudományokon át a magyar nyelv és irodalom, az idegennyelv-oktatás, az ének-zenei és művészeti oktatás, valamint a hátrányos helyzetűek oktatása, a pedagógia, a pszichológia és az egészségnevelés témájáig sokféle szakterületet képviseltek.

MTA

2015.01.15.