Sikeres az ELTE-n a digitális oktatásra való átállás

2020.12.15.
Sikeres az ELTE-n a digitális oktatásra való átállás
Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen több mint 22 ezer kurzus megtartását biztosította online formában a járványhelyzet miatt elrendelt távolléti oktatás miatt. A felsőoktatási intézmény által nemrég készített felmérés szerint a hallgatók többsége elégedett a digitális oktatásra való átállással, nagy részük úgy érezte, hogy nem változott a tanulási teher a távolléti oktatás bevezetésével. Az ELTE vezetése a kutatás kiértékelése után szakmai programmal, valamint anyagi forrás biztosításával is segítette oktatóit.

Az őszi félévben meghirdetett 22 085 kurzusból 9582-et kötöttek össze a Teams és/vagy a Panopto platformokkal, így az előadások 43 százalékában volt lehetőség online közvetítésre, valamint interaktív oktatásra. Ilyen kurzusokon csaknem 28 ezer hallgató vett részt. Emellett a tanórák 37 százalékában (8.173) használták az oktatók a központilag támogatott képzésmenedzsment rendszerek valamelyikét, azaz a Canvast, a Moodle-t vagy a Neptun Meet Streetet.

A tapasztalatok szerint a hallgatók nem passziváltak nagyobb arányban, mint a korábbi félévekben, és a felvettek beiratkozási hajlandósága sem csökkent az előző évekhez képest. A koronavírus miatt tehát nem maradtak el hallgatók az ELTE-től. A járvány első hullámát követően az oktatókat és a hallgatókat is megkérdezték az online formára való átállás kapcsán.

Az Oktatás Hallgatói Véleményezése (OHV) kérdőívet kitöltő diákok 90 százaléka nyilatkozott úgy, hogy elégedett a távolléti oktatás során alkalmazott oktatási felület minőségével,

továbbá a válaszadók 68 százaléka mondta azt, hogy nem változott a tanulási teher az online forma bevezetésével. Az oktatói véleményeket szondázó kérdőívet csaknem 700-an töltötték ki. A válaszadók majdnem fele a tavaszi félév előtt nem használt digitális eszközöket a tanítás során, a megkérdezettek 16 százaléka jelezte vissza, hogy az átállás nem jelentett többletterhelést számára. A válaszokból az is kiderült, hogy az online vizsgáztatás jelentette a legnagyobb kihívást az oktatóknak, akik keresték azokat a megoldásokat, amelyekkel a megszerzett tudást legjobban mérni lehet, ugyanakkor tartottak a nem megengedett eszközök használatától.

A tapasztalatok kiértékelését követően az ELTE vezetése 5 téma (informatika, szabályozás, oktatásmódszertan, tananyagfejlesztés és -hozzáférés, valamint hallgatók) köré csoportosítva 22 elemből álló intézkedési tervet határozott meg. Ezek között megtalálható az online vizsgáztatás fejlesztése és ehhez kapcsolódóan a hazai és a nemzetközi jó gyakorlatok összegyűjtése, valamint az online tananyagok minőségbiztosítási rendszerének kialakítása is. Emellett az egyetem pályázatot írt ki olyan oktatók számára, akik kurzusaikat magas színvonalon, digitális oktatásmódszertani eszközökkel tartják meg. Ennek nyomán immár 200 főt, azaz majdnem minden 10. közalkalmazott oktatót támogatnak egyszeri, 200 ezer forintos juttatással.