Sikeres integráció új perspektívákkal

2020.09.24.
Sikeres integráció új perspektívákkal
2017-ben az ELTE megérkezett Szombathelyre. Az elmúlt három évben kialakította a nyugat-magyarországi képzési helyszín szervezeti és működési rendjét, 2020-ra a Savaria Egyetemi Központ az ELTE hagyományaihoz illeszkedve szolgálja a régió érdekeit. Az egységes campus létrejöttével új cél került az előtérbe, a továbbiakban az Egyetem a harmadik missziós törekvéseket kívánja erősíteni szombathelyi jelenlétében. Interjú Borhy László rektorral.

A rektori ciklus elején, 2017 őszén Rektor úr megörökölte feladatként a Savaria Egyetemi Központ, különösen a szombathelyi pedagógusképzés konszolidációját és integrációját az ELTE működésébe. Hogyan értékeli ennek a megvalósítását?
Büszkén tekinthetünk vissza az elmúlt három évre e tekintetben is, és örömmel jelenthetem a konszolidált működés és a sikeres integráció megvalósítását. Egy világos koncepció mentén a szükséges képzési portfólió-tisztítás után rektori-kancellári közös utasítással 2018-ban létrehoztuk a Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központot (BDPK), amelyben egyesítettük a szombathelyi pedagógusképzés hagyományait az ELTE vezető egyetemi know-how-jával és kiválósági törekvéseivel. Ezzel lehetővé tettük a szombathelyi pedagógusképzés autonóm fejlődését, valamint megteremtettük a budapesti karokkal a hatékony együttműködés kereteit. Mint közvetlen rektori irányítás alatt álló szervezeti egység beváltotta a hozzá fűzött reményeket, és az előre tervezett mintegy egyéves pilot időszak után 2020. június 22-én

a Szenátus elfogadta a BDPK végleges szervezeti és működési szabályzatát.

Ezzel a szombathelyi pedagógusképzés konszolidációja és a szombathelyi képzési helyszín integrációja lényegében megvalósult.

Hogyan reagálta le ezt a folyamatot a külső környezet?
Talán a legfontosabb a hallgatói „visszajelzés” szerepe. Már a 2019-es felvételi számokon láttuk, hogy úgy emelkedett jelentősen a BDPK-ba felvett hallgatók száma, hogy az ELTE által megkövetelt minőségi kritériumoknak megfelelően jelentősen nőtt a legtöbb helyen a felvételi ponthatár. A 2020-as évben országos szinten jelentős csökkenés volt tapasztalható a pedagógusképzésbe jelentkezettek esetén, azonban ez a visszaesés a BDPK-t nem érintette. Így is növelni tudtuk hallgatóink számát, és csak egyes területeken volt kisebb a hallgatói érdeklődés. A külső környezet másik eleme az Egyetemet fenntartó minisztérium, ahonnan maximális támogatást kaptunk az integrációhoz és elégedetten nyugtázták a szervezeti változásokat. Elismerte a BDPK létrejöttét és működését a korábbi és jelenlegi városi vezetés is, hiszen ezzel

Szombathely egyetemi város minősítése új tartalommal és minőséggel telítődött meg.

Az integráció megvalósulása járt-e személyi változásokkal?
Németh István rektorhelyettes feladata a szombathelyi integráció megvalósítása volt, valamint a BDPK első igazgatói feladatait is az integráció megvalósítása érdekében vállalta el. Ezt a feladatot maximális eredményességgel megvalósította. Így magától értetődő volt és teljes támogatásomat élvezte abban is, hogy egy másik egyetemen jelentkező, a szombathelyihez hasonló szervezési-integrációs feladatot és egyetemvezetői megbízatást elvállaljon. Kölcsönösen bizakodóan tekintünk a zalaegerszegi innovációs központ és az ELTE közötti együttműködésre.

A sikeres integrációban való szerepéért és a jövőbeli kooperációért is örömmel adtam át neki az ELTE tanévnyitóján a rektori elismerést. Mivel az integráció megvalósult és lezárult, a szombathelyi integrációs rektorhelyettesi posztot megszüntetem. Ezt egyébként a rektori ciklus végére amúgy is terveztük, annyi történt csupán, hogy a BDPK létrejöttével ezt a folyamatot egy évvel korábban lezártuk. Továbbra is szükség van azonban a Rektori Kabinet és a SEK között koordinációs feladatok ellátására, ezért erre a feladatra saját hatáskörben rektori megbízotti státuszt hoztam létre, amelynek betöltésével 2020. augusztus 1-i hatállyal az eddig is a Rektori Kabinethez tartozó, és hivatalvezetőként korábban is koordinációs feladatkört ellátó Lenkai Nórát bíztam meg. Hivatalvezetői beosztása megmarad, mindössze kiegészül a rektori megbízotti feladatkörrel.

Az ELTE tanévnyitóján Borhy László átadja Németh Istvánnak a rektori elismerést

Mi a rektori megbízotti poszt funkciója és hogyan viszonyul ez a BDPK vezetéséhez?
Szombathelyen az ELTE nem csak a pedagógusképzésben és a gépészképzésben van jelen, hanem más területeken is fejlesztéseket tervezünk.

A SEK egésze továbbra is közvetlenül a rektor irányítása alatt áll,

így óhatatlanul felmerülnek a rektori vezetés részéről koordinációs igények, amelyeket a rektori megbízott fog ellátni. Feladatköre a következőképpen summázható: ahogyan korábban is, a jövőben is a SEK rendezvények előkészítése, megszervezése és lebonyolítása, a városi közéleti és szakmai kapcsolatok koordinálása, a rekrutációs törekvéseink támogatása, és az Egyetem harmadik missziós törekvéseinek elősegítése Szombathelyen és a régióban. A BDPK vezetése (igazgató, igazgatóhelyettes) teljesen autonóm, feladatkörük elkülönül a rektori megbízottéitól, semmilyen átfedés vagy alá-fölérendeltségi viszony nem áll fenn közöttük. A világos szervezeti és feladatbeli elkülönítés mellett a rektori megbízott és a BDPK vezetése közötti kiváló emberi kapcsolat is záloga ennek az együttműködésnek. Egyébként kancellár úr is tervezi a kancelláriai feladatok helyi koordinálását, amely ugyancsak nem érinti a rektori megbízott munkáját és feladatkörét.

Említette a szombathelyi gépészképzés kérdését. Miként viszonyul ehhez az ELTE vezetése és Ön hogyan látja ennek helyzetét?
Ez egy bonyolultabb koordináta rendszerben jelentkező kérdés. Jómagam és a rektori vezetés

teljes mellszélességgel támogatjuk a szombathelyi gépészképzést,

de ez a legkevésbé van a mi kezünkben. A gépészképzés felelőse és működtetője az Informatikai Kar, így a gépészképzés jórészt rajtuk múlik. Ugyancsak meghatározó szerepe van a fenntartó minisztériumnak, hogy a régióban milyen duális képzési koncepciót és súlypontokat támogat. A gépészképzés nem képzelhető el Szombathely Megyei Jogú Város elkötelezettsége és támogatása nélkül. Nem utolsó sorban pedig a régió vállalatainak van jelentős szerepe ebben. Nagyon hálás vagyok az érintett vállalatoknak, hiszen egyértelmű igényeket fogalmaznak meg és biztosítják a képzési-gyakorlati helyszínt a hallgatók számára. Úgy érzem, minden szereplő elkötelezett tehát a szombathelyi gépészképzés mellett, ugyanakkor ebben a kölcsönös viszonyrendszerben kell megtalálni a közös érdekeket. A magam részéről bizakodó vagyok, és ezt a folyamatot mindenben próbálom elősegíteni.

Borhy László rektor 2019-ben megkoszorúzza a szombathelyi Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ névadójának szobrát. (Fotó forrása: Horváth Balázs / vaol)

A pedagógusképzés sikeres integrációjának lezárása után milyen fejlődési perspektívát lát az ELTE szombathelyi jelenléte számára?
A pedagógusképzés integrációja és a BDPK létrehozatala számomra nem a cél volt, hanem a kezdetet jelenti. Ez bátorít bennünket arra, hogy az ELTE keretein belül Szombathely számára új perspektívát és további fejlődési irányt kínáljunk. Az elkövetkező időszak feladata az lesz, hogy az ELTE központi törekvéseihez és folyamataihoz csatlakoztatva megerősítsük a szombathelyi jelenlétünkben a harmadik missziós törekvéseket. Ennek kulcsmozzanatai a digitalizáció és a fenntarthatóság. Támogatjuk a digitális módszertani megoldások fejlesztését a BDPK keretei között. Meg fogjuk szólítani a térség kkv-it, amelynek során k+f+i és tanácsadási szolgáltatásokat nyújtunk a digitális transzformáció különböző területein.

Mesterséges intelligencia fejlesztési és tanácsadási megoldásokat viszünk Szombathelyre,

ami jól illeszkedik a központi digitális innovációs törekvéseinkhez. Ezzel nem csak a vállalati kapcsolatainkat és a társadalmi beágyazottságunkat erősítjük meg Szombathelyen, hanem hozzájárulunk a térség digitális transzformációjához, a fenntartható fejlődés régióbeli biztosításához. Szombathely az ELTE integráns része, és az Egyetem harmadik missziós törekvéseibe való bekapcsolódás a perspektivikus fejlődés záloga.