Sikerrel rajtolt az ELTEfeszt

Mintegy kétezer-háromszázan voltak kíváncsiak 2014. február 1-jén az ELTEfesztre, a felvételizni kívánó fiatalokon kívül kisgyerekes családok és több évtizede végzett alumnusok is. Az először megrendezett összegyetemi képzési és tudományos fesztivál 200 programján vehettek részt az érdeklődők, akik a magyar felsőoktatás legnagyobb közönségrendezvényévé tették az ELTEfesztet.


A programokat Mezey Barna rektor nyitotta meg, aki köszöntőjében a rendezvény egyedisége mellett hangsúlyozta: nagyon fontos, hogy az egyetem karai és különböző szervezeti egységei közösen szervezték meg a fesztivált. A rektor kiemelte: az egyetem töretlen népszerűségének kulcsa az is, hogy a hallgatók olyan szellemi műhelyben tanulhatnak, ahol a legkiválóbb tudósok és kutatók tanítják őket.

A központi program nyitányaként Fábri György közkapcsolati és kommunikációs ügyekért felelős rektorhelyettes moderálásával az egyes karok vezetői kerekasztal-beszélgetésen vettek részt. Dezső Tamás, a BTK dékánja felhívta a figyelmet: a hallgatók azért választják ilyen nagy arányban az ELTE-t, mert tudják, hogy „ha a minőséget választják, az meg fog térülni”. Király Miklós elmondta, a jogi kart a „hivatás” szóval jól lehetne jellemezni: a Kar dékánja kiemelte, hallgatóikat a társadalom megszervezésére és működtetésére tanítják meg az Egyetem téren. A Bárczi az „akadálymentesítésre” törekszik – a szó minden értelmében, ezt Papp Gabriella dékánhelyettes asszony emelte ki. Horváth Erzsébet, a TTK dékánhelyettese arról beszélt, hogy a nyitottság és a kritikai szemlélet fontos tényezők, a kiválóságot pedig többek között a remek oktatóknak és a képzésbe is beépülő kutatásoknak is köszönhetik. Oláh Attila, a PPK dékánja elmondta, tevékenységüket a „minden, ami ember” jelmondat foglalja össze leginkább. Tausz Katalin, a TáTK dékánja hangsúlyozta, ők elsősorban a kérdezés bátorságát várják el diákjaiktól, a legfontosabb pedig minden esetben az önálló gondolkodás. Az IK oktatási dékánhelyettese, Gergó Lajos a folyamatos megújulást és a szakmai-ipari partnerkapcsolatokban rejlő lehetőségeket emelte ki. A többi karhoz hasonlóan a TÓK végzettjeinek sincsenek elhelyezkedési nehézségei, Mikonya György dékán az ELTE-n megszerezhető diploma értékére hívta fel a hallgatóság figyelmét. Zaránd Péter, az EHÖK elnöke a magas színvonalú képzés mellett a hallgatói-közösségi életben rejlő lehetőségekről beszélt.

 

A Lágymányosi Campuson szinte alig akadt olyan előadó, terem vagy folyosó, ahol a rendezvényre látogatók ne találkozhattak volna valami érdekességgel. Az ELTEfeszten egy napon, egy helyszínen mutatkoztak be az ELTE karai, szervezeti egységei, partnerei és az Egyetemhez kapcsolódó civil szervezetek is. A leendő hallgatókat az egyetem teljes képzési palettájáról tájékoztatták, de ingyenes pályaválasztási tanácsadás is segítette őket. A felvételi információk mellett kiemelt szerepet kapott az egyetem kutatási kapacitásának bemutatása is. A legtöbb kilátogató fiatal – mint elmondták – idén vagy jövőre felvételizik majd, és nagy részük azért érkezett, hogy megismerkedjen az Egyetemmel, amelyre egyedülálló lehetőséget nyújtott az ELTEfeszt.

Az érdeklődők az ELTE kutatóinak különleges szemináriumain vehettek részt, bejárhatták a Lágymányosi Campus zegzugait és izgalmas sportokat próbálhattak ki. Az előadások témái széles spektrumon mozogtak: az ókori lakomák mellett szó volt az Univerzum jövőjéről és a mai Budapest mindennapjairól is. Népszerűek voltak az interaktív programok, az érzékenyítő játékok és a látványos kísérletek, nagy sikerrel lépett fel az ELTE Művészeti Együttese is. A legkisebbeket matematikai tanösvény és kölyökegyetem várta, de sokan voltak kíváncsiak az ELTE múzeumaira is. A magyar programok mellett angol nyelvű előadások is várták a látogatókat. A rendezvényt felsőoktatási talkshow és stand-up zárta.

Az ELTEfeszt szervezési munkálatait a Karrierközpont koordinálta, a Karok, a Rektori Hivatal, a Rektori Titkárság és az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat közreműködésével. Közel 120 oktató vett részt a programban, a több mint kétezer látogatót az EHÖK és a kari hallgatói önkormányzatok 150 lelkes önkéntese segítette. Az egyetem a nagy érdeklődésre való tekintettel várhatóan már ez év őszén újra megrendezi az ELTEfesztet.

2014.02.03.