„Sosem éreztem azt, hogy kívülállóként élek itt”

2018.01.17.
„Sosem éreztem azt, hogy kívülállóként élek itt”
Alexander Logemann holland kutató az ELTE PPK első teljes munkaidős külföldi oktatója, aki mintegy másfél éve tanít a karon, 2017 szeptemberében pedig egy nemzetközi kutatás részeseként publikált fontos eredményeket. Mindezek mellett magyarországi élményeiről és terveiről is mesélt.

Mióta él Magyarországon és hogyan került ide?
2016 júliusa óta élek itt a feleségemmel, Zsófiával, a 8 éves fiammal és az 5 éves lányommal. Egy Achterveld nevű kisvárosból érkeztem, ami nagyjából Hollandia közepén helyezkedik el. 2002-ben kezdtem pszichológiát hallgatni az Utrechti Egyetemen. Az egyik legfontosabb esemény volt az életemben, amikor 2004-ben, egy montenegrói pszichológiai konferencián találkoztam egy nagyon kedves, csinos és okos magyar egyetemista lánnyal. Már három héttel a találkozásunk után Hollandiába költözött, és az Utrechti Egyetemen folytatta pszichológia BA és MA tanulmányait, majd egy évvel később a feleségem lett. Találkozásunk után három havonta utaztunk Magyarországra, ekkoriban nagyon jó benyomásokat szereztem az országról. A BA program elvégzése után beiratkoztam egy kognitív idegtudománnyal foglalkozó MA képzésre, PhD fokozatot szereztem, majd posztdoktorként dolgoztam az egyetemen. 2014-ben a feleségemmel közös vállalkozást indítottunk, amely a munkavállalókat érő stressztényezők azonosításával, ezek kiváltó okainak feltárásával foglalkozott: stratégiákat dolgoztunk ki a tünetek csökkentésére. Azzal együtt, hogy ez nagyon kreatív időszaka volt az életemnek, hiányzott a tanítás, illetve hogy különböző kutatásokat folytathassak egyetemi környezetben, ezért határozott időre előadói munkát vállaltam az amszterdami Vrije Universiteiten. A szerződésem lejárta után hosszabbíthattam volna, ám más érdekes lehetőségek is kínálkoztak Hollandiában és külföldön egyaránt. A családunk és a barátaink egy része Magyarországon élt, és tudtam, hogy az ELTE-n vannak számomra szakmai szempontból izgalmas kutatócsoportok. Végül megkerestem Demetrovics Zsolt dékánt, az ELTE Pszichológiai Intézetének vezetőjét, és megegyeztünk, hogy itt folytatom a munkát.

Hogyan telt az első éve Magyarországon? Volt-e olyan, amit furcsának talált a munkában vagy az élet más területén?
Mind az ELTE-n, mind a Magyarországon szerzett benyomások nagyon pozitívak:

szeretem a nyitott, dinamikus, motiváló nemzetközi környezetet az egyetemen, és külön meg kell említenem a kiváló közösségi szellemet.

A tanszékhez való csatlakozásomkor minden kollégám nagyon segítőkész és támogató volt. Számos lehetőségem nyílt a kapcsolati hálóm bővítésére, nem csak a hagyományos keretek között, hanem az egyetem által szervezett közösségi alkalmakon is. Habár én vagyok az első külföldi oktató a karon, úgy érzem, hogy a légkör nyitott a nemzetköziségre. Több munkatársamnak figyelemreméltó kontaktusai vannak nemzetközi szinten is elismert kutatóbázisokkal, és többen dolgoztak külföldön az elmúlt években. Ezt a nemzetközi beállítottságot vélem felfedezni abban is, hogy majdnem az összes tanterv elérhető angol nyelven, különböző hátterű külföldi hallgatókat csábítva ezzel az egyetemre. Ez a tanítást is érdekessé teszi, hiszen, mégha más-más csoportokkal ugyanazt a témát dolgozzuk is fel, a hallgatók kulturális háttere és nézőpontja érdekes változatosságot teremt.

Kifejezetten furcsának eddig nem találtam semmit, persze van, ami eltér az általam megszokottól. Például itt általános a bőséges meleg ebéd és az egyszerűbb vacsora, míg Hollandiában éppen fordítva van. Az ebédhez való alkalmazkodás jól ment, viszont a nagy vacsorákról nem sikerült leszoknom. Ez a két tény jól tükröződött a testsúlyomon is, ami ironikus annak fényében, hogy a fő kutatási irányom az elhízás okainak vizsgálata. Mostanában rendszeresen futok, így felfedeztem, milyen szép és változatos a természet Magyarországon. A nyitott, jó közösségi hangulatot nem csak az egyetemen tapasztaltam meg. A magyar emberek a külföldiekkel nagyon nyíltak és segítőkészek, de ez persze rajtunk is múlik. Sosem éreztem azt, hogy kívülállóként élek itt.

Az időjárással kapcsolatban élvezem az évszakok dinamikáját és a sok napsütést. A furcsaságok itt is csak az eltérésekből adódnak. Hollandia több szempontból is extrém módon rendezett ország. Ez nem feltétlenül jó vagy rossz, de mindenképpen más. Hollandiában még a természet is sokkal mesterségesebben kialakított, gyakran a városok vagy falvak településképéhez igazodik, a kertek nagyon átgondoltak és tervezettek, míg Magyarországon a környezet sokkal természetesebb, élőbb. A baráti, családi események előkészítése is eltér a két országban: Hollandiában néha a legjobb barátaimmal is egy hónapra előre egyeztetjük a találkozónk időpontját, üres „lyukakat” keresve a naptárban. Ezzel ellentétben Magyarországon hozzá kellett szoknom, hogy a barátok, rokonok 15 perccel a találkozó előtt hívnak fel, vagy csak úgy megjelennek. Persze az egyéni különbségek gyakran felülírják a kulturális eltéréseket.

Milyen fontos eredményeket ért el a legutóbbi, az ADHD kezelésével kapcsolatos kutatásában?
Egyszerűen kifejezve az ADHD egy olyan zavar, amelynek jellemzője a figyelem és a gátlás hiánya. Előzetes tanulmányok – beleértve EEG-vizsgálatokat – azt mutatják, hogy az ADHD az agyi aktivitás abnormális mintázatával társul. Köztudott volt korábban is, hogy ez az abnormalitás közvetlen kapcsolatban áll az ADHD tünetegyüttessel, így a kezelése cél lehet, ha azt feltételezzük, hogy az agyi tevékenység mintázatának normalizálása a problémás viselkedés csökkenését eredményezheti. Az ADHD kezelésére irányuló egyik beavatkozás az EEG-feedback vagyis neurofeedback vizsgálat. Ennek segítségével az abnormális agyi működés „élőben” visszajátszható, vagyis közvetlenül vizualizálható a résztvevők számára képernyőn vagy oszloposan, és a paciensek megtanulhatják normalizálni agyi aktivitásukat.

Számos tanulmány mutatta ki a neurofeedback terápia pozitív hatásait az ADHD-s betegekre,

de megválaszolatlanul maradt a kérdés, hogy a kórtani változás a terápia agyi aktivitásra gyakorolt direkt hatásának köszönhető vagy más tényekkel magyarázható (placebo, a viselkedés gyakorlása, vagy, hogy a betegeknek adott időben adott feladatokat kellett végrehajtani, stb). A kutatásban, amelyben részt vettem, ezt a kérdést vizsgáltuk és ezután ellentétbe állítottuk a neurofeedback terápiát, illetve egyfajta sham-neurofeedback terápiát (nem valódi neurofeedback) a kognitív viselkedéses terápiákkal a felnőtt ADHD tüneteinek csökkentésében.

Kikkel dolgozott együtt a kutatás során, és mi volt az ön feladata?
Schönenberg professzor (University of Tübingen, Németország) csoportjában dolgoztam egy német ösztöndíjpályázat révén. Bármilyen terápia hatásának pontos méréséhez a legfontosabb feltétel az érvényes kontrollcsoport, amely a kísérleti csoport majdnem pontos másolata, attól eltekintve, hogy annak tagjai nem kapják azt a kezelést, ami a kutatás tárgyát képezi. Ezért a neurofeedback kutatásnak része egy olyan kontrollcsoportot, amelynek esetében ugyanazokat az eljárásokat alkalmazzák, kivéve a jelenlegi kezelést (agyi aktivitásról kapott visszajelzés). Sem a kísérlet vezetői, sem a kísérlet résztvevői nem tudhatnak arról, hogy ki a kísérleti, ki pedig a kontroll csoport tagja. A mindezt lehetővé tevő, általam fejlesztett szoftverről a Neuroscience Lettersben 2010-ben megjelent cikkemben írtam. E publikációt követően keresett meg és kért fel Schönberg professzor kutatócsoportja, hogy működjek közre egy olyan jövőbeni kutatásukban, melyben a sham-feedback tervezést alkalmazzák.

Mi lett a kutatás végső megállapítása? Hogyan használható ez fel a mindennapokban?
A fő konklúzió, hogy a sztenderd neurofeedback hatása a felnőtt ADHD-ra olyan nem-specifikus faktoroknak köszönhető, mint a neurofeedback és a sham-neurofeedback.

Más szavakkal a hatások nem kapcsolódnak az agyi aktivitás neurofeedback feltételezett hatásaihoz.

Ezek a nem-specifikus tényezők, mint például, hogy időben oda kell érni a kezelésre, követni kell a kezelési eljárást, mind hozzájárulnak a tünetek csökkentéséhez. Továbbá az új terápia nem múlja felül a kognitív viselkedésterápia eredményességét sem. Összességében a neurofeedback nem hatásosabb eljárás a felnőtt ADHD kezelésében, mint a kognitív viselkedésterápia. Ez azért fontos, mert az előbbi sok erőfeszítést, időbefektetést és anyagi hozzájárulást igényel mind a beteg, mind hozzátartozói részéről.

Hogyan alakulnak a jövőbeni tervei?
Szeretnék ebben a különösen motiváló környezetben maradni az ELTE-n, és elmélyülten folytatni a kutatást elsődleges területemen: az elhízás és a munkamódszerek kapcsolatának vizsgálatát néhány tapasztalt ELTE-s és külföldi kollégával. Következő lépésben pedig szeretnénk kidolgozni egy újszerű, megelőző és kezelő stratégiát az elhízás problémájának megoldására az előzetesen feltételezett mechanizmusokat alapul véve.

Az interjú a PPK honlapján megjelent cikk rövidített és szerkesztett változata.