Stratégiákat adjunk a gyerekeknek!

2019.05.02.
Stratégiákat adjunk a gyerekeknek!
A viselkedésszabályozásban kulcsfontosságú kognitív készségek, a végrehajtó működések fejleszthetőségével foglalkozik Garai-Takács Zsófia és Kassai Réka abban a tanulmányban, mely nemrég jelent meg a Psychological Bulletin című neves szakfolyóiratban.

A kutatók egy metaanalízis keretében összegyűjtötték a készségeket célzó legkülönbözőbb programok hatékonyságáról szóló bizonyítékokat, így 100 tanulmány összesen majdnem 9000 gyermekre vonatkozó eredményét vonták össze vizsgálatukban.

Megerősítették, hogy

a gyermekkori végrehajtó működések fejleszthetők,

de különböző intervenciós irányzatok bizonyulnak hatékonynak tipikusan és nem tipikusan fejlődő gyerekek esetében. Azon programokat találták kiemelkedően hasznosnak, amelyek keretében viselkedésszabályozást segítő stratégiákat adtak át a gyerekeknek. A nemtipikusan fejlődő (neuropszichológiai rendellenességgel diagnosztizált vagy viselkedésproblémákat mutató) minták számára kifejezetten az ilyen stratégiák tanítása (például lépések megtervezése, célok felállítása) és a biofeedbackkel támogatott relaxáció volt a leghatékonyabb, míg a tipikusan fejlődő minták esetében a mindfulness-alapú programok emelkedtek ki.

Érdekes módon azok a módszerek, amelyek explicit módon gyakoroltatják a végrehajtó működéseket (például a munkamemória számítógépes tréning), tipikus mintákon kis vagy közepes hatással jártak, nem tipikus minták esetében – tehát azon gyerekeknél, akiknek valójában szükségük lehet extra támogatásra pedig egyáltalán nem voltak hatásosak. Ennek fényében

a kutatók az explicit tréningezés helyett az implicit megközelítéseket ajánlják,

amelyek stratégiákat nyújtanak a gyerek számára a hatékony viselkedésszabályozáshoz, mint például a mindfulness meditáció. A vizsgálat eredményeinek kiemelten fontos tanulságai vannak az oktatás számára.

A PPK Neveléstudományi Intézet Kognitív Fejlődés és Oktatás Kutatócsoport fókuszában a hatékony iskolai adaptáció és az ehhez szükséges kognitív készségek állnak. A csoport kiemelten foglalkozik az iskolaérettséget, a szociális készségeket, érzelmi jóllétet, illetve a későbbi iskolai teljesítményt előrejelző önszabályozás és a végrehajtó működések szerepével. Metaanalitikus eredményeik alapján a mindfulness-alapú intervenciókkal kezdtek el foglalkozni a gyermekkori végrehajtó működések és stresszkezelés fejlesztésének céljából. A Lendület-kutatócsoport vezetője Garai-Takács Zsófia adjunktus.

Forrás: ELTE PPK