Szabadalmaztatás lépésről lépésre

2018.11.29.
Szabadalmaztatás lépésről lépésre
Az ELTE Innovációs Központja elő kívánja segíteni, hogy minél több egyetemen keletkező szellemi tulajdon részesüljön védelemben, illetve hasznosuljon a társadalom számára vagy az üzleti életben.

Ennek érdekében lehetőséget biztosít konzultációra, igény esetén akár konkrét kérdésekkel kapcsolatban is. Keretszerződéseinek köszönhetően két szervezet, a Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.-vel, valamint a Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda szabadalmi ügyvivői állnak az érdeklődők rendelkezésére. A megállapodások értelmében összesen 10, minőségi kritériumoknak megfelelő szabadalmi ügyvivő segíti egyetemünkön a tájékozódást, illetve szükség esetén a szabadalmaztatási folyamat lebonyolítását; az ügyvivők az egyes szakterületeken jelentős tapasztalatokkal rendelkeznek és komoly referenciákat tudnak felmutatni. Munkájuk a következő területeken vehető igénybe: szoftverek, hardverek, műszaki tudományok (villamos- illetve gépipar), gyógyszeripar, vegyészet, biotechnológia, fizika és biológia, lefedve ezzel minden releváns témához való kapcsolódást. Emellett védjegyoltalom, általános iparjogvédelmi tanácsadás, formatervezési mintaoltalom, növényfajta-oltalom is finanszírozható.

Az Innovációs Központ által kezelt Találmányi Kockázati Alap fedezi a találmánnyal kapcsolatban felmerülő ügyvivői és az iparjogvédelmi bejelentéssel kapcsolatos eljárási költségeket is. Az egyetem polgárai a hasznosítási folyamat további lépéseiben is számíthatnak a központ segítségére. Az ily módon keletkező bevételek nagy része a feltalálókat gazdagítja feltalálói díj formájában, kisebb része pedig tanszéki, kutatócsoporti támogatásként és innovációs célokra fordítható.

Amennyiben a szellemi tulajdon kezelésével, védelmével, a kutatás-fejlesztési tevékenysége hasznosítási lehetőségeivel kapcsolatban kérdése merülne fel, az Innovációs Központ munkatársai örömmel állnak rendelkezésére az alábbi elérhetőségeken: hosszu.melinda@innovacio.elte.hu (+36-1-411-6500/2161); innovacio@innovacio.elte.hu (+36-1-411-6747).