Szabó Miklós 80 éves

2020.07.31.
Szabó Miklós 80 éves
A világhírű tudóst barátai, kollégái és akadémikustársai körében tanítványa, Borhy László akadémikus, az ELTE rektora díszebéden látta vendégül születésnapja alkalmából.

2020. július 3-án töltötte be 80. életévét Szabó Miklós, az MTA rendes tagja, az MTA Elnökségének választott tagja, az Eötvös Loránd Tudományegyetem 1993 és 1999 között hivatalban levő rektora, a Régészettudományi Intézet alapító igazgatója, az Ókori Régészeti Tanszék korábbi tanszékvezetője és professor emeritusa, Széchenyi-díjas régész, a klasszika archaeologia és a keltológia világszerte elismert kutatója, a Collège de France professzora, a Francia Akadémia és a Katalán Akadémia tagja; az ELTE, továbbá a Dijoni Egyetem és a Bolognai Egyetem díszdoktora, a francia Becsületrend lovagja és parancsnoka, számos hazai szakmai és állami kitüntetés birtokosa.

Az ünnepségen az idősebb tudósgeneráció nevében Ritoók Zsigmond akadémikus, a Magyar Tudományos Akadémia és annak elnöke, Lovász László nevében Bokor József alelnök, a család és a barátok nevében Józsa János akadémikus, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem rektora, az ELTE Régészettudományi Intézete részéről Vida Tivadar professzor, intézetigazgató, az ELTE vezetése nevében Darázs Lénárd professzor, rektorhelyettes és Hamar Imre professzor, rektorhelyettes köszöntötte.

Az ünnepelt iskolateremtő, tudományos munkásságát méltatta továbbá Czajlik Zoltán tanszékvezető egyetemi docens és Tímár Lőrinc, az MTA-ELTE Interdiszciplináris Régészeti Kutatócsoport tudományos főmunkatársa, akik Borhy László rektorral közösen átadták a tanítványok, barátok és pályatársak által küldött ünnepi köszöntőkből csokorba gyűjtött, a Pytheas Kiadó által kinyomtatott exkluzív kötetet, amely tartalmazta Fekete Péter kultúráért felelős államtitkár Szabó Miklós születésnapjára küldött üdvözletét is.

Ezúton kívánunk Szabó Miklós akadémikusnak, rektor emeritusnak az Eötvös Loránd Tudományegyetem vezetése és minden polgára nevében szerető családja körében eltöltött további aktív alkotóéveket, hozzá jó egészséget!