Számoljunk a jövővel!

2019.06.24.
Számoljunk a jövővel!
Az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar korán felismerve a növekvő társadalmi igényt a gazdasági és gazdálkodási ismeretekre, szemléletformáló, szakirányú tanártovábbképzéssel támogatja a felnövő generációk pénzügyi tudatosságának alakítását.

Az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar és az OTP Fáy András Alapítvány 2012-ben egyedülálló programot indított, melynek keretében pénzügyi, gazdasági és gazdálkodási alapismeretek oktatására készítik fel a nem gazdasági szakos pedagógusokat. A képzés célja, hogy a korszerű szakmai és módszertani ismeretekkel rendelkező tanárokkal elősegítsék a fiatal generációk pénzügyi-gazdasági kultúrájának fejlődését. Az OTP Fáy András Alapítvány az első pillanattól támogatta a képzés létrejöttét az ELTE-vel való együttműködés révén, sőt a hallgatók képzési díjának 80%-át is magára vállalta.

„Egyre jelentősebb igény fogalmazódik meg arra, hogy a köznevelés a hagyományos nemzeti alaptantervi tartalmak mellett, illetve azokba beemelve olyan ismereteket adjon a diákoknak, amelyek a tudatos, aktív állampolgári léthez segítik hozzá őket. A pénzügyi, gazdálkodási tudás ilyen terület” – mondta el Szivák Judit, a PPK dékánhelyettese, a program felelőse.

Pénzügyi  ismereteket jelenleg csak a szakgimnáziumokban oktatnak külön tanórákon, kötelező tantárgyként, más iskolákban – elvileg – a közismereti órákon jelenik meg a téma, aminek a fő oka a megfelelő tankönyvek, a képzett tanárok és a képzések hiánya. A Nemzetgazdasági Minisztérium 2018 márciusában közzétett, pénzügyi tudatosság fejlesztését célzó stratégiája alapján azonban e tekintetben változás várható,

elképzelhető, hogy önálló tantárgy lesz az iskolák 7–10. évfolyamán a pénzügyi ismeretek.

Erre pedig a tanárképzésnek is fel kell készülnie.

Az ELTE programjában pedagógus végzettséggel bárki részt vehet, a tanítótól egészen a középiskolai tanárig, mivel ezeket az ismereteket nem egy meghatározott életkor számára tartják relevánsnak, hanem akár az első osztálytól kezdve, az oktatás során természetesen az életkori sajátosságokat figyelembe véve. A pénzügyi, gazdasági, gazdálkodási ismeretek tanítása a közoktatásban képzési modul négy nagy tematikus egységből áll, a leghangsúlyosabb a pénzügyi és gazdálkodási ismeretek. Ehhez kapcsolódik az ismeretek tanításának módszertana, amelyben megjelennek például az IKT tartalmak lehetőségei. A harmadik nagy egység egy pedagógiai, a negyedik pedig egy gyakorlati blokk, amelynek keretében a hallgatók konzultációval kísérve kipróbálhatják magukat.

M. Nádasi Mária professor emeritus, a program egyik alapítója és négy évig felelőse az eddigi hat képzési év után kérdőíves felméréssel vizsgálta a képzés sikerességét. Mint kiderült, a megkérdezett továbbképzős hallgatók jelentős arányban tartanak iskolájukban pénzügyi, gazdasági tartalmú órákat, illetve szakköröket és egyéb tanítási órán kívüli foglalkozásokat. Kivétel nélkül beszámolnak arról is, hogy a pénzügyi, gazdasági, gazdálkodási gyakorlatukban történt szemléletváltozás, tudásgyarapodás minőségi változást eredményezett saját életvitelükben is.

A képzésnek fontos eleme, hogy a támogató OTP Fáy András Alapítvány széles nemzetközi kapcsolatrendszerben mozog, edukációs programja nemzetközi szinten is elismert. „Szingapúrba és Malajziába visszük el a képzéseinket; az oktatásban és a pénzügyi szektorban is jól teljesítő Észtországból az országos bankszövetség jelezte, szeretnék ők is kialakítani az Alapítvány és az ELTE által létrehozott rendszert. Az alapítványunk által működtetett Oktatási Központban zajló edukációs tevékenységet pedig a finn oktatási alapelvek szerint minősítette kiválónak a Finn Nemzeti Oktatási Ügynökséggel szorosan együttműködő Kokoa Agency” – mondta el Gróf Henrik Balázs, a program szakmai vezetője az Alapítvány részéről. (A program felelőseivel itt olvashatja a ppk.elte.hu interjúját.)

Bár kisebb óraszámban léteznek ilyen képzések máshol is, inkább magukra a pénzügyi és gazdasági ismeretekre fókuszálnak, míg

az ELTE PPK a pénzügyi tudatosság fejlesztésére, magatartás-, gondolkodásformálásra törekszik,

gondot fordítva arra is, hogy a pedagógusok módszertani segítséget kapjanak a tanulók attitűdjének formálásához. A pénzügyi, gazdálkodási tudatosság számukra olyan szemléletet jelent, melynek része a takarékoskodás, a környezetvédelem vagy a globális kérdések iránti felelősség.

A pedagógusok a képzés sikeres elvégzése után is kapcsolatban maradnak egymással és a programmal: az alapítvány klubot működtet számukra, ahol a szinten tartó előadásokon kívül rendszeresen tartanak különféle alumni rendezvényeket.

A képzésre idén is lehet jelentkezni, határidő: június 30.
Bővebb információ a jelentkezésről