Szavakba öntött világ

2019.12.09.
Szavakba öntött világ
Az ELTE Társadalomtudományi Kar szövegelemzési pályázatára mesterképzéses és PhD-hallgatók jelentkezhetnek 2020. március 15-ig.

Az empirikus társadalomtudományi kutatásokban ismét egyre nagyobb hangsúlyt kapnak a szövegre mint adatforrásra épülő kutatások. Ez a változás közvetlenebb hozzáférést enged a beszélő perspektívájához, több társtudomány (pszichológia, nyelvészet, adattudomány) együttműködésében jön létre, és a “big data” forradalom digitális szövegeihez is utat kínál. 

Az ELTE Társadalomtudományi Kar éppen ezért szövegelemzési pályázatot hirdet mesterképzéses és PhD-s ELTE hallgatók számára. A pályázatra előzetesen nem publikált, lehetőleg 15.000–40.000 karakter hosszú, a Szociológiai Szemle formai előírásait követő írásműveket lehet benyújtani e-mailben legkésőbb 2020. március 15-ig.

A versenyen az ELTE bármely karának mesterképzéses vagy PhD-hallgatója részt vehet.

Részletes felhívás

A verseny az EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00007 - "Tehetségből fiatal kutató" - A kutatói életpályát támogató tevékenységek a felsőoktatásban című pályázat keretében valósul meg. A pályázat további támogatói a L’ Harmattan Könyvkiadó és a SentiOne.