Szavakba öntött világ

2020.05.04.
Szavakba öntött világ
A díjazottak nevének kihirdetésével lezárult az ELTE TáTK mesterképzéses és PhD-hallgatók számára kiírt, kutatói életpályát támogató, társadalomtudományi szövegelemzési pályázata.

A Szavakba öntött világ pályázatra olyan munkákat vártak, ahol a szociológiai természetű kutatási kérdések megválaszolására felhasznált adatokat a szerzők a tág értelemben vett szöveg, diszkurzus, narratíva terminusaiban ragadják meg.

A 100.000 forinttal és a L’Harmattan kiadó által felajánlott könyvjutalommal járó első díjat a zsűri Virágh Enikő Annának, a TáTK doktoranduszának ítélte Médiabíráskodás a Kiss László-ügyben című pályamunkájáért. A tanulmány a szakmai értékelés szerint alaposan kidolgozott, releváns elméleti keretbe helyezett, klasszikus kvaliatatív elemzést használó munka.

A második helyezett Gelencsér Petra és Kerényi Dóra, a TáTK jelenlegi, illetve a közelmúltban végzett MA-s és BA-s hallgatói, akik 60.000 forintot és a L’Harmattan kiadó által felajánlott könyvjutalmat nyertek. Pályamunkájuk címe: A koronavírussal kapcsolatos kormányzati kommunikáció. A tanulmány fontos és aktuális eseményre adott prompt szociológiai válasz, mely kvantitatív és kvalitatív megközelítést egyszerre alkalmaz, és plauzibilis eredményekre jut.

A legjobb angol nyelvű pályázat különdíját, a L’Harmattan kiadó által felajánlott könyvjutalmat Julián Romero nyerte el a Fear and demonization in politics the case of the Colombian presidential elections in 1930 címmel beadott munkájával. A pályamű sajtóban megjelent szöveges és képi anyagot használ fel Jacques Lacan és követői pszichoanalitikus megközelítésében, a téma illusztrálására.

A SentiOne által felajánlott különdíjat, egyéves hozzáférést a cég online listening platformjához Gelencsér Petra és Kerényi Dóra nyerte.

A pályázat kurátorai Németh Renáta és Bodor Péter, az ELTE TáTK habilitált egyetemi docensei voltak.

A versenyt az EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00007 – Tehetségből fiatal kutató - A kutatói életpályát támogató tevékenységek a felsőoktatásban pályázat támogatta. 

Forrás: ELTE TáTK