Százmilliós laborfejlesztési projekt zárult le az ELTE-n

2021.04.21.
Százmilliós laborfejlesztési projekt zárult le az ELTE-n
A 2017 végén indult és nemrég befejeződött VEKOP-2.3.3-15-2017-00019 pályázati program keretében az ELTE több, az idegrendszeri működés és más élettani funkciók vizsgálatára alkalmas korszerű eszközt szerzett be az Etológia, valamint az Élettani és Neurobiológiai Tanszék kutatólaboratóriumai számára. A műszerek alkalmasak az egyedi neuronális, valamint a szinkronizált hálózati működések vizsgálatára túlélő szövetszeletekben, illetve élő állatokban.

A projekt keretében az ELTE eszközparkját új, nagy teljesítményű mikroszkóppal, különböző biológiai jelerősítőkkel, telemetriás mérőrendszerrel, manipulátorokkal, szövetszeletelővel, elektródhúzóval és analitikai mérleggel sikerült bővíteni. Ezek az eszközök egyedi neuronok, kis idegi hálózatok, ill. a teljes agyi aktivitás vizsgálatára alkalmasak, és széles vertikumban adnak lehetőséget az idegrendszeri működés és egyes ezzel párhuzamosan változó élettani funkciók tanulmányozására.

A kutatók az új, telemetriás mérőrendszerrel végzett kísérletekben komplett módon leírták a nőstény patkányok alvás- és EEG-mintázatait a teljes reprodukciós ciklus során, és elemezték az anyai viselkedéssel együtt járó alvási változásokat az utódgondozás során. Egy másik kísérletsorozatban a patch clamp rendszerrel az autisztikus spektrumzavar, ill. az epileptikus aktivitás közti összefüggés sejtszintű manifesztációját tanulmányozták. Az egy időben alkalmazott agyi és egyéb szervi működés megfigyelése során pedig sikerült kutyáknál egy sajátos hőérzékelési képességet igazolniuk.

A kutatás mellett az oktatásban is hasznosulnak az újonnan beszerzett berendezések, melyek jó lehetőségeket teremtenek arra, hogy a tanszékeken dolgozó hallgatók is korszerű eszközökkel végezhessék kísérletes munkájukat. A pályázat ideje alatt és a továbbiakban is több TDK-s, MSc--szakdolgozó, ill. PhD-munkáját végző hallgató használta és használja eredményesen ezeket a mérőösszeállításokat.

A mérőrendszer-fejlesztések magasabb elismertségű tudományos publikációk elkészítésére adnak lehetőséget, így rangos nemzetközi idegtudományi folyóiratokban (Scientific Reports, BMC Neuroscience, Journal of Comparative Neurology, Neurochemical Research, Neurotoxicology) jelentek már meg a kutatók publikációi. A kutatási feltételek jelentős javulása lehetőséget adott új hazai és nemzetközi együttműködések kialakítására, pályázatokban való sikeres részvételre is. Ennek megfelelően jelenleg is több beadott pályázat vár elbírálásra (CELSA, ERANET, OTKA).

Összefoglalva elmondható, hogy az új eszközök jelentős mértékben járultak hozzá a már régóta működő elektrofiziológiai laborok modernizálásához. Ezek a technikai fejlesztések elengedhetetlenek voltak ahhoz, hogy az oktatásban és kutatóképzésben is jelentős szerepet vállaló laboratóriumok a modern kutatási igényeknek megfelelő színvonalon tudjanak működni. A laboregyüttes hazánkban kiemelkedő jelentőségű lett, mert segítségével multidiszciplináris megközelítéssel vizsgálható az idegi működés a sejtszintű elemzésektől egészen a viselkedési kutatásokig. Ezeknek a vizsgálatoknak mind alapkutatási szinten (az idegrendszeri problémák feltárásában), mind alkalmazott kutatási szinten (elsősorban gyógyszeres terápiás lehetőségek kutatásában) van nagy jelentőségük.

A támogatás összege meghaladta a 106 millió forintot, a projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg 2017. július 1. és 2020. december 30. között.