Széchenyi-díjat és Magyar Érdemrend keresztet vehettek át az ELTE alumnusai

2019.03.19.
Széchenyi-díjat és Magyar Érdemrend keresztet vehettek át az ELTE alumnusai
A tudományos élet kiemelkedő képviselőinek elismerésére alapított Széchenyi-díjat a Magyar Tudományos Akadémia nyolc tagja és az MTA négy doktora vehette át március 15-én a Parlament Kupolatermében. Az elismeréseket Áder János köztársasági elnök nyújtotta át Orbán Viktor miniszterelnök és Kövér László, az Országgyűlés elnöke társaságában.

A díjazottak között nagy számmal szerepeltek az ELTE Alumnusai is:

Barsi Balázs (BTK, '73) ferences szerzetes, a Sümegi Sarlós Boldogasszony Ferences Kegytemplom templomigazgatója részére kimagasló színvonalú hittudósi és nagy hatású tanári munkája, valamint a generációkat megérintő lelkiségi irodalmat gazdagító publikációs, illetve műfordítói tevékenysége elismeréseként;

Csermely Péter (TTK, '82), a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kara Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézetének egyetemi tanára részére a komplex rendszerek adaptációs, tanulási és döntéshozatali mechanizmusainak hálózatos vizsgálata területén elért iskolateremtő, a gyógyszerkutatásban is sikeresen alkalmazott eredményei, valamint a tudományos élet ifjú tehetségeinek felkutatása és pályájának egyengetése érdekében végzett, nemzetközileg is kiemelkedő tevékenysége elismeréseként;

Fodor Pál (BTK, '79) történész, turkológus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpontjának főigazgatója részére az orientalisztika, azon belül főként a turkológia és a történettudomány területén végzett kiemelkedő jelentőségű kutatásai, valamint a magyar bölcsészettudomány nemzetközi megbecsültségét erősítő intézményvezetői és tudományszervezői tevékenysége elismeréseként;

Kiss Jenő (BTK, '68), a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézete Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszékének professor emeritusa részére a magyar nyelvtörténet, nyelvjárások és a szociolingvisztika területén folytatott kimagasló színvonalú kutatásai, valamint iskolateremtő oktatói és jelentős tudományszervező tevékenysége elismeréseként;

Kovács István (BTK, '68) József Attila-díjas és Babérkoszorú díjas költő, író, műfordító, történész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, a krakkói Lengyel Tudományos Akadémia külföldi tagja részére a kortárs magyar irodalmat finom lélektani árnyaltságú prózájával és a mély gondolatiságot visszafogott iróniával ötvöző lírájával egyaránt gazdagító életműve, valamint a magyar-lengyel történelmi és kulturális kapcsolatok erősítését szolgáló kutatói, műfordítói tevékenysége elismeréseként;

Kulin Ferenc (BTK, '68) József Attila-díjas irodalomtörténész, író, kritikus, szerkesztő részére a reformkori magyar irodalom és eszmetörténet területén elért kimagasló kutatási eredményei, a Mozgó Világ élén végzett nagy jelentőségű szerkesztői tevékenysége, valamint közéleti és oktatói pályája elismeréseként;

Pócs Éva (BTK, '60), a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Társadalmi Kapcsolatok Intézete Néprajz-Kulturális Antropológia Tanszékének professor emeritája részére a szellemi néprajz és a magyar néphit kiemelkedő kutatójaként a közép- és délkelet-európai hiedelmek kölcsönhatásainak kutatásában elért eredményei, valamint a történelmi antropológia új, tudományközi kutatási területének létrehozásában vállalt jelentős szerepe elismeréseként;

Rónyai Lajos (TTK, '79), a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Magyar Tudományos Akadémia Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézetének kutatóprofesszora, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Természettudományi Kar Matematika Intézete Algebra Tanszékének egyetemi tanára részére a hazai számítástudomány klasszikus algebrai irányzatának megteremtésében betöltött kimagasló szerepe, a gyűrűelmélet, valamint a kommutatív algebra és az algebrai számelmélet algoritmikus kérdéseinek vizsgálatában elért eredményei elismeréseként;

Vörös Attila (TTK, '68), a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Magyar Természettudományi Múzeum nyugalmazott főmuzeológusa részére a geológiai-paleontológiai tudományterület kimagasló kutatóegyéniségeként a közép-európai térség földtörténetének vizsgálatában elért, nemzetközi szinten is kiemelkedő tudományos eredményei elismeréseként.

Az ELTE diplomásai közül hárman Magyar Érdemrend keresztet kaptak: 

A Magyar Érdemrend nagykeresztjét Kónya Imre (ÁJK, '71) kapta, az Ellenzéki Kerekasztal létrehozását kezdeményező és tevékenységét koordináló Független Jogász Fórum alapító elnöke, Magyarország volt belügyminisztere részére a rendszerváltás harmincadik évfordulója alkalmából, a szabad Magyarország békés eszközökkel történő megteremtésében és a hazai demokrácia kereteinek kialakításában, illetve megtartásában betöltött kimagasló szerepe elismeréseként.

Áder János a Magyar Érdemrend középkeresztje polgári tagozata kitüntetést adományozta Radnainé Fogarasi Katalinnak (ÁJK, '82), a Nemzeti Örökség Intézetének főigazgatója részére a nemzeti és történelmi emlékhelyek megóvása és megbecsültségének növelése érdekében végzett kimagasló színvonalú munkája elismeréseként; illetve Szvorák Katalinnak (BTK) Kossuth-díjas és Liszt Ferenc-díjas népdalénekes, előadóművész részére a magyar népzenei értékek megőrzését, valamint zenekultúránk nemzetközi népszerűsítését évtizedek óta kimagasló színvonalon szolgáló előadóművészi pályája elismeréseként. 

Az egyetem oktatói is számos kitüntetésben részesültek

Kiemelkedő színvonalú munkájáért Magyar Érdemrend Lovagkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült oktatóink közül Kismartony Katalin, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Kara Ének-zenei Tanszékének egyetemi docense, a Wéber István Női Kar kórusvezetője, Mészárosné Darvay Sarolta, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Kara Természettudományi Tanszékének tanszékvezető egyetemi docenseSzékely Mózes fizikus-szociálpszichológus, a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség főtitkára, a Felsőoktatási Tervezési Testület korábbi elnöke, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Karának tudományos főmunkatársa, tízszeres ironman.

Magyar Érdemrend Tisztikereszt polgári tagozat kitüntetést vehetett át Kásler Miklóstól, az emberi erőforrások miniszterétől a haza érdekeinek előmozdításában és az egyetemes emberi értékek gyarapításában végzett tevékenysége elismeréseként Dávid Géza, a történelemtudomány doktora, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Orientalisztikai Intézete Török Filológiai Tanszékének egyetemi tanára, Groma István, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Fizikai Intézete Anyagfizikai Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára és Rácz József, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Pszichológiai Intézete Pszichológiai Tanácsadás Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára.

A Petőfi Irodalmi Múzeumban március 13-án átadták az idei Jedlik Ányos-díjakat is. A díjjal a kimagaslóan sikeres feltalálói tevékenységet, valamint a kiemelkedő színvonalú és hatékonyságú iparjogvédelmi munkásságot ismerték el március 15-e alkalmából. Idén a kitüntetést oktatóink közül Záray Gyula, az MTA kémiai tudomány kandidátusa és doktora, az ELTE tanszékvezető egyetemi tanára vehette át.

Kiemelkedő színvonalú irodalmi tevékenysége elismeréseként József Attila-díjat kapott mások mellett Bengi László irodalomtörténész, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar egyetemi docense.

Trócsányi László igazságügyi miniszter Deák Ferenc-díjat adományozott Menyhárd Attila, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar dékánja, tanszékvezető egyetemi tanár részére. A kitüntetés a Polgári Törvénykönyv, illetve a kapcsolódó magánjogi jogszabályok kodifikációjával és felülvizsgálatával összefüggő szakmai tevékenységét, valamint a jogtudományi oktatás, képzés megújítása során nyújtott két évtizedes vezetői és oktatói munkásságát ismeri el. 

Gratulálunk nekik! 

ELTE Alumni
Facebook