Szemerédi Endre matematikus az Abel-díj idei kitüntetettje

A Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, Szemerédi Endre kapta a matematikusok Nobel-díjaként jegyzett Abel-díjat – jelentették be a norvég fővárosban 2012. március 21-én. A 72 esztendős tudós a második magyar, aki a 2001-ben alapított, rangos kitüntetésben részesül.

2005-ben Lax Péter, az MTA tiszteleti tagja vehette át az elismerést. Szemerédi Endre az Abel-díjat az indokolás szerint a diszkrét matematikához és az elméleti számítástechnikához való alapvető hozzájárulásáért, valamint azon mélyreható és hosszú távú hatás elismeréséül kapta, amit ez a hozzájárulás gyakorol az additív számelméletre és az ergodelméletre. A díjat 2012. május 22-én veszi át őfelsége V. Harald norvég királytól.


Szemerédi Endre 1960-ban kezdte meg egyetemi tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karának matematika-fizika szakán. Diplomája megszerzése után az MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézetébe került – jelenleg is ott dolgozik. Az 1980-as évektől különböző amerikai egyetemeken volt vendégkutató, vendégprofesszor, 1990 óta a Rutgers Egyetem számítógép-tudományi tanszékének egyetemi tanára. 1970-ben védte meg Moszkvában a matematikai tudomány kandidátusi, majd Budapesten akadémiai doktori értekezését. 1982-ben a Magyar Tudományos Akadémia levelező, 1987-ben pedig rendes tagjává, 2010-ben pedig az Amerikai Nemzeti Akadémia hazai tagjává választották. A kutató elnyerte a Pólya-díjat, az MTA Matematikai Díját, az Akadémiai Díjat, a Leroy P. Steele-díjat, valamint a Rolf Schock-díjat.

Szemerédi Endrét sokoldalú matematikusnak tartják. Az eredetileg orvosnak készülő, majd Turán Pál számelméleti előadásainak hatására a matematikai kutatások felé forduló Szemerédi pályája során a számelmélet, a kombinatorika és az elméleti számítógép-tudomány területén is kimagasló eredményeket ért el. A matematikustársadalom Szemerédi Endre legnagyobb eredményének Erdős Pál és Turán Pál sejtésének bizonyítását, valamint az ehhez kapcsolódó úgynevezett regularitási lemma megalkotását tartja. Erdős és Turán 1936-ban megfogalmazott sejtése szerint minden pozitív felső sűrűségű sorozat tartalmaz tetszőlegesen hosszú számtani sorozatot, azaz ha egy kellően sok elemet tartalmazó számhalmazból választunk ki egy kisebb halmazt, abban találunk olyan elemeket, amelyek számtani sorozatot alkotnak. Az 1975-ben megalkotott bizonyítást felhasználva az elmúlt évtizedekben számos matematikus állt elő új elmélettel.

Mivel matematikai Nobel-díj nem létezik, több nemzetközi elismerést is szokás a megfelelőjének tekinteni: a Szemerédi Endre által most elnyert norvég Abel-díjat, a 40 év alattiaknak adható Fields-érmet, az izraeli Wolf-díjat és a japán Kiotó-díjat. A matematika alapvető problémáinak megoldásáért, új módszerek és alaptételek kidolgozásáért és új kutatási területek nyitásáért évente odaítélt Abel-díjat 2001 őszén alapította a norvég kormány. Az elismerés 6 millió norvég koronával, vagyis mintegy 222 millió forinttal jár.

Forrás: MTA

2012.03.22.