Szent Hilarion élete új fordításban

Szent Hilarion élete új fordításban
09/28

2020. szeptember 28. 17:00 - 19:00

ELTE BTK Szekfű Gyula Könyvtár (1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8., I/115.)

09/28

2020. szeptember 28. 17:00 - 19:00

ELTE BTK Szekfű Gyula Könyvtár (1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8., I/115.)


A palesztin remetemozgalom megalapítójára vonatkozó új kutatási eredményeiket mutatják be a Régi Magyar Irodalom Tanszék oktatói és doktoranduszai.

A Magyar Hagiográfiai Társaság és az ELTE BTK Régi Magyar Irodalom Tanszék Szent Hilarionhoz kapcsolódó kutatása azon a 17. század közepéről származó, a remete életrajzának fordítását tartalmazó kéziraton alapul, amelyet jelenleg az ELTE Egyetemi Könyvtár Kézirattában őriznek. 2019-ben a Régi Magyar Irodalom Tanszék fiatal kutatói és doktoranduszai azt a cél tűzték ki, hogy az eddig nem kutatott és kiadatlan kéziratot feldolgozzák. 

Az előadás a kiadási munkálatok során nyert tanulságokat mutatja be, sorra véve Szent Hilarion magyarországi tiszteletének nyomait, a kötet kontextusát a pozsonyi klarisszák könyvtárában, Hilarion helyét a késő-antik remeteszentek között, valamint a magyar fordítások keletkezését.

A munkában Bene Ildikó Mária, Kiss Farkas Gábor, Kovács Annamária, Sebestyén Ádám és Vrabély Márk vett részt.