Szép magyar beszéd verseny 2016/2017

2017.02.27.
Szép magyar beszéd verseny 2016/2017
A Kazinczy-díj Alapítványi Bizottság és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ meghirdeti a 2016/2017-es tanévre a felsőoktatási intézmények Kazinczyról elnevezett Szép magyar beszéd versenyét, amelynek célja az anyanyelvi nevelés és a beszédkultúra fejlesztése. 

Az ELTE hallgatóit az Egyetemi Anyanyelvi Napok keretében megrendezett egyetemi fordulóról nevezik be az országos versenyre: a szabályok szerint az ELTE összes karáról a válogatóversenyt követően 5 hallgató indulhat az országos döntőbe.

Az Egyetemi Anyanyelvi Napokat 2017. április 6-7-én rendezik, a Szép magyar beszéd versenyre április 7-én kerül sor a BTK Fonetikai Tanszékének szervezésében. A rendezvénysorozatot a BTK MNYFI Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszék szervezi.

A szövegmondó verseny megrendezésével arra kívánják ösztönözni a résztvevőket, hogy növekedjék a magyar nyelv kiejtési szabályait figyelembe vevő, kifejező beszéd iránti igényesség. A pedagógia, azaz az „embernevelés” fogalmát kiszélesítve a szervezők a jogtudományi karok hallgatóinak jelentkezését is várják, hiszen ezen a tudományterületen is nagy jelentősége van a retorikai elemek biztos használatának.

A versenyen egy szabadon választott (elsősorban 20-21. századi, esetleg 19. századi eredeti magyar publicisztika, esszé vagy kevéssé párbeszédes széppróza) és egy kötelező szöveg értő és értető élőszóbeli bemutatásával, felolvasásával lehet részt venni.

Az országos döntőt 2017. május 5-én rendezik a Vitéz János Tanárképző Központban, Esztergomban, melyen a hazai és a határainkon túli pedagógusképző felsőoktatási intézmények és a jogtudományi karok azon hallgatói mérhetik össze tudásukat, akik a helyi versenyeken a legjobbaknak bizonyultak.