Szép magyar beszéd

Szép magyar beszéd
09/24

2020. szeptember 24. 16:00

online

09/24

2020. szeptember 24. 16:00 -

online


A Kazinczy-verseny ELTE-s fordulója az Alkalmazott Nyelvészeti és Fonetikai Tanszék szervezésében.

A felsőoktatási intézmények idén 79. alkalommal szervezett Kazinczy-versenyének célja az anyanyelvi nevelés és a beszédkultúra fejlesztése. Az ELTE-s forduló helyezettjei könyvjutalomban részesülnek, a legjobbak képviselik egyetemünket az országos döntőn.

A versenyzőknek két, 1–1 gépelt oldalnyi, 2–3 percnél nem hosszabb, magyar szerzőtől származó 20–21. századi esszé- vagy szépprózai szöveget kell felolvasniuk. Az egyik szöveget szabadon vá­lasztják, ennek felolvasására előzetesen felkészülhetnek (a szöveg nem lehet fordítás, és nem tartalmazhat sok párbeszédes részt). A másikat a verseny helyszínén kapják meg, s 20 perc felkészülési idő után olvassák fel. A verseny nap­ján az indulók sorszámot húznak a helyszínen. A sorszámhúzásra hozzák ma­gukkal a szabadon vá­lasztott szöveget 6 példányban, a forrás pontos feltüntetésével.

 A SEK hallgatóinak külön szerveznek Szombathelyen versenyt, így nem kell Budapestre utazniuk az egyetemi fordulóra.

Jelentkezés: 2020. szeptember 21-ig