Szociális gondoskodás

Szociális gondoskodás
12/17

2018. december 17. 18:00 - 19:30

Kelet Kávézó és Galéria (1114 Budapest, Bartók Béla út 29.)

12/17

2018. december 17. 18:00 - 19:30

Kelet Kávézó és Galéria (1114 Budapest, Bartók Béla út 29.)


Az ELTE történelem szakos hallgatói által alapított folyóirat 67. számának bemutatóján a szociális intézményrendszer szerepéről és funkcióiról beszélgetnek a meghívott előadók.

Az állam figyelmének kiterjesztése az emberi élet legtöbb aspektusára, illetve a kapcsolódó intézményrendszer létrehozása a modern, gondoskodó, jóléti állam egyik fontos vívmánya, a társadalmi problémák megoldásának egyik lehetséges eszköze. A gondoskodás intézményeinek normalizáló, gyógyító és a társadalmi reintegrációt segítő tevékenysége választ adhat a társadalmi devianciák (bűnözés, alkoholizmus, kábítószer-fogyasztás) és a normától eltérő, kóros jelenségek, például a test és lélek betegségeinek problémájára, „demokratizáló” funkciójával pedig hozzájárulhat a társadalmi egyenlőtlenségek bizonyos fokú kompenzálásához (pl. alanyi jogon járó ellátás, kötelező társadalombiztosítás). E két szerepkör mellett azonban az intézmények szolgálhatnak a társadalmi problémák elfedésére is: a marginális, kóros, deviáns elemek elrejtésére a többségi társadalom tekintete elől.

A nyugat-európai és tengerentúli kutatásokkal szemben a szociális gondoskodás és intézményeinek közép- és kelet-európai története kevésbé feltárt. A tanulmánykötet célja, hogy az állami gondoskodás fókuszba állításával különböző látószögekből vizsgálja a különböző intézmények létrejöttét és működését.

Meghívott vendégek: Farkas Zsombor szociálpolitikus (ELTE TÁTK), György Eszter történész (ELTE BTK), K. Horváth Zsolt történész (ELTE BTK) és Verebics Petra lelkész (Wesley János Lelkészképző Főiskola).

A Sic Itur ad Astra minden évben pályázatot hirdet valamely - a szélesebb olvasóközönség, a hallgatók és az oktatók számára egyaránt érdekes - témakörben, a beérkező tanulmányokat jeles hazai, hozzáértő szakemberek bírálják el. A díjazott vagy díjat el nem nyerő, de érdemes pályamunkákat egy konferencia keretében mutatják be, majd kötetben is megjelentetik.