Szóma, az isteni stimuláns

Szóma, az isteni stimuláns
11/14

2019. november 14. 16:00 - 17:00

ELTE BTK Kerényi Károly terem (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F, mfszt.)

11/14

2019. november 14. 16:00 - 17:00

ELTE BTK Kerényi Károly terem (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F, mfszt.)


Folytatódik az Orientalisztikai Intézet őszi előadássorozata. A következő alkalmon Ittzés Máté habilitált egyetemi docens az ELTE BTK Indológia Tanszék vezetője tart előadást.

"Az ókori India védikus áldozati rítusai között kitüntetett helyet foglaltak el azok a szertartások, melyek során egy bizonyos növény szárából sajtolt, majd különböző adalékokkal kevert italt, a szómát (gyakran magát a növényt is így nevezték) felajánlották az isteneknek, majd a szertartás résztvevői, az áldozó és a papi személyek maguk is fogyasztottak belőle. A szövegekből kiolvasható, hogy a szómának valamiféle tudatmódosító (stimuláló és talán hallucinogén) hatásai is voltak, tehát az ún. entheogének közé sorolhatjuk, ugyanakkor mindmáig nem sikerült végérvényesen tisztázni, pontosan mi is volt az a növény, amelyből kinyerték. Az előadás bemutatja, mit lehet tudni a védikus szövegek alapján a szóma rituális előállításának és felhasználásának módjáról, az egyes áldozati előírásokról, ismerteti a szómához kapcsolódó mitológiai motívumokat és történeteket, a szómafogyasztás feltételezhető hatásait, valamint tárgyalja a legfontosabb modern elméleteket, amelyek ennek a rejtélyes növénynek az azonosítására tesznek kísérletet" – olvasható az előadás rezüméjében.

Ittzés Máté habilitált egyetemi docens az ELTE BTK Indológia Tanszékének vezetője. Kutatási területe az indoeurópai összehasonlító nyelvészet, az óind és az ógörög nyelv története és a latin mondattan.