Szorongás helyett énhatékonyság

2018.09.11.
Szorongás helyett énhatékonyság
Az egyén és a társadalom biztonságérzetét vizsgálja az az új kutatásfejlesztési projekt, amely az ELTE négy kara – a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, a Pedagógiai és Pszichológia Kar, a Társadalomtudományi Kar, valamint a Tanító- és Óvóképző Kar – együttműködésében valósul meg.

A társadalmi biztonság élmény és egyben képesség is, melynek révén az egyén és a közösség felismeri és kompetensen kezelni képes a mindennapi élet kihívásait, illetve a társadalom különböző szintjein jelentkező veszélyhelyzeteket. E biztonságérzet megléte alapvetően meghatározza az állampolgárok és a közösségek lelki egészségét, így a kérdés nagy társadalmi fontossággal bír.

A projektben résztvevő kutatók a társadalom különböző szintjein vizsgálják majd a biztonságérzet kérdéskörét. Választ keresnek többek között arra: mit gondolnak az emberek a biztonságérzet összetevőiről, bíznak-e az oktatási intézményrendszerben, biztosítottnak látják-e, hogy az iskolák megfelelően képesek kezelni a kialakuló krízishelyzeteket, és megfelelő támogatást nyújtanak-e a segítségre szoruló diákoknak. Az életút másik végén pedig rendelkezésre áll-e az időskori ellátás, hogyan hat a társadalom elöregedése az emberek által érzékelt társadalmi biztonságra?

A feltáró kutatások eredményei hozzájárulnak a legkülönfélébb társadalmi veszélyhelyzetek élményoldali megismeréséhez,

a biztonságérzet kognitív összetevőinek feltárásához az iskolai zaklatástól a családon belüli bántalmazásig. Ugyanakkor segítik majd a gyerekek szorongásának leküzdését és az oktatók, iskolapszichológusok kríziskezelésre való felkészítését is. A projekt eredményeként a szakemberek különféle támogató eszközöket is kidolgoznak, és ezek hazai meghonosítását is segíteni kívánják annak érdekében, hogy az időskor az érintett, illetve családja és tágabb környezete számára ne tehertételt, hanem új lehetőségeket jelentsen.

A kutatásban résztvevő karok, illetve a PPK esetében intézetek, illetve tanszékek egy-egy önálló kutatási pillért, alprojektet jelenítenek meg, amelyeket az adott (rész)témák neves szakértői irányítanak: Hercz Mária (Tanító- és Óvóképző Kar), Újhelyi Adrienn (PPK Pszichológiai Intézet), Kucsera Csaba (Társadalomtudományi Kar), N. Kollár Katalin (PPK Pszichológiai Intézet), Nguyen Luu Lan Ahn (PPK Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Intézet), Papp Gabriella (Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar) és Ziss Mariann (PPK Pszichológiai Intézet). A projekt szakmai vezetését és koordinációját Felvinczi Katalin egyetemi docens (PPK Pszichológiai Intézet) és Rónay Zoltán egyetemi docens (PPK Neveléstudományi Intézet) látja el.

A Szorongás helyett énhatékonyság – A biztonságérzet összetevőinek megismerése; intervenciós eszköz- és programfejlesztés a társadalmi biztonság különböző szegmenseiben működő intézmények és aktorok számára című pályázat 2018. október 1-e és 2021. szeptember 30-a között valósul meg összesen 245 millió forintból, amelyből több mint 242 millió forintot tesz ki a támogatás.