Jézus példabeszédei

Jézus példabeszédei
11/29

2017. november 29. 16:00

ELTE BTK Kerényi Károly terem (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F)

11/29

2017. november 29. 16:00 -

ELTE BTK Kerényi Károly terem (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F)


Az ELTE BTK Bibliatudományi minor szak "Az Írás arcai – bibliai előadások" című sorozatának következő alkalmán Mártonffy Marcell tart előadást.

A felvilágosodás óta a bibliai egzegézis történeti-kritikai módszere a szövegek eredeti (értsd: kezdeti) jelentésének rekonstrukcióját tekinti elsődleges céljának. Korántsem meglepő, hogy az Újszövetségre irányuló történeti kutatás szerteágazó eredményei számos ponton ellentmondanak a keresztény értelmezéshagyománynak, amely maga is teológiai elbeszéléseken, köztük a többféle nézőpontot érvényesítő evangéliumokon alapul. Ugyanakkor Jézus korántsem csupán mitikus vagy szimbolikus szereplő, hanem az ókor leggazdagabban dokumentált történelmi alakja, akinek embersége és tanításának egyöntetűsége a keresztény hitvallás számára alapvető jelentőségű. Milyen tanulságokkal szolgálhat az „önmagában”, tiszta tényszerűségében hozzáférhetetlen történeti valóság és megkerülhetetlen teológiai olvasatai közti feszültség? Az előadás egy irodalmi szempontból is figyelemre méltó szövegegyüttes, a szinoptikus evangéliumokban áthagyományozott jézusi példabeszédek néhány poétikai sajátosságán keresztül próbálja megközelíteni ezt a kérdést, amely egyúttal kinyilatkoztatás és történetiség viszonyát is érinti. 

Mártonffy Marcell irodalomtörténész, teológus, a budapesti Andrássy Egyetem kultúratudományi tanszékének docense (általános irodalomtudomány, közép-európai irodalmak). 2004 és 2016 között a Mérleg c. teológiai szemle főszerkesztője volt, 1991 óta a győri Műhely szerkesztője. Kutatási területe a 20. századi irodalom, különös tekintettel a magyar nyelvű líra és próza biblikus és teológiai vonatkozásaira. Ebben a témakörben számos tanulmányt publikált, Az újszövetségi példázatok irodalma című monográfiája 2001-ben jelent meg. 

Facebook

A félév tematikája