Szövetség az Európai Egyetemért

2019.01.17.
Szövetség az Európai Egyetemért
Egyetemközi megegyezést írt alá 2019. január 15-én Barcelonában a Barcelonai Egyetem, a Trinity College Dublin, az Utrechti Egyetem, a Montpellier-i Egyetem és az Eötvös Loránd Tudományegyetem. A CHARM European University (CHARM-EU) alapegyezmény projektalapú, európai egyetemek közötti megállapodás, melynek fő célja az interdiszciplináris és kihívásalapú oktatásra fókuszáló Európai Egyetem létrehozása.

Mint Joan Elias, a vendéglátó Barcelonai Egyetem rektora elmondta, az együttműködés egyedülálló és innovatív akadémiai hálózatot kíván kialakítani, melynek központjában azok a fenntartható fejlődési stratégiák állnak, amelyek 2015-től az ENSZ legfontosabb céljai között is szerepelnek. Ilyen többek között a szegénység megszüntetése, a bolygó védelme, és az értékek megőrzésének és gyarapításának biztosítása.

A sajtótájékoztatón a CHARM-EU program három legfontosabb erősségét is kiemelték. Elsőként az együttműködő egyetemek rendkívül széles nyelvi palettájáról beszéltek, amely lehetővé teszi, hogy az alapszakos hallgatók a három újlatin nyelv (katalán, spanyol és francia), valamint a két germán nyelv (angol és holland) mellett magyarul és írül is tanulhassanak.

Másodikként a nemzetközi projekteken nyugvó együttműködéseket említették, melyekben

mind az öt tagegyetem vezetője is lesz egy-egy projektnek,

nyitott és befogadó közeget biztosítva a hallgatóknak, érkezzenek a világ bármely pontjáról is.

Végül, de nem utolsó sorban az együttműködés legfőbb céljára hívták fel a figyelmet: olyan, országokon átívelő egyetemet szeretnének létrehozni, mely igazi európai tanulmányi élményt nyújt a hallgatóknak. Céljuk a résztvevő országok tradícióinak kiemelése és összehangolása a kurrens hétköznapi és akadémiai kultúrával. Ennek következtében a hallgatók teljes tanulmányi idejük alatt olyan kulturális élményben részesülhetnek, mely elősegíti, hogy az európai értékrendet figyelembe vevő és azt követő, kritikusan gondolkodó polgárokká váljanak.

Borhy László akadémikus, az ELTE rektora hozzászólásában kifejtette: az ELTE szellemiségét az egyetem alapításától kezdve jellemzi az értékek egyidejű védelme és megújítása, az egyetem mindig is elkötelezett volt a globális kérdések iránt, és mindig kereste az együttműködés útjait is Európa többi egyetemével. Éppen ezért örömmel fogadja a CHARM-EU szövetséget, mely hasonló elvek mentén hoz létre rugalmas és fenntartható, Európán átívelő felsőoktatási hálózatot. "Az együttműködés erősíti az európai identitást, miközben kreatívan használja és formálja kulturális örökségünket a közös célok gyarapítása érdekében, mindeközben pedig arra törekszik, hogy ezt a jövő generációjának is megőrizze." 

Az Európai Egyetemek Kezdeményezést 2017 decemberében az Európai Tanács indította el, célja pedig, hogy

serkentse a versenyt az európai felsőoktatási intézmények között, valamint erősítse az európai identitást,

amelynek fontosságára Emmanuel Macron francia elnök is felhívta a figyelmet. 

Az Erasmus+ program keretén belül meghirdették az első pályázatot is, a kiválasztott projekteket összesen 30 millió euróval támogatják majd, az eredményt 2019 júliusában hirdetik ki.

Borhy László beszéde