Tagfelvétel a Fiatal Kutatók Akadémiájára

2022.01.06.
Tagfelvétel a Fiatal Kutatók Akadémiájára
Az MTA társult szervezete február 4-ig várja fiatal hazai kutatók jelentkezését a 2022–2027 közötti periódusra. A jelenleg 48 fős társaság idén éri el a 60 fős végső létszámát, az ELTE-ről eddig 8-an tagjai.

A Fiatal Kutatók Akadémiája (FKA) nemzetközi minták alapján 2019-ben alapított, a Magyar Tudományos Akadémia közfeladataival összhangban működő, alulról szerveződő tudományos társaság. 2021-től az MTA társult szervezete, annak testületeivel és tudományos osztályaival szorosan együttműködve részt vesz az MTA tudományos közéleti tevékenységében.

Az ELTE-ről jelenleg nyolcan tagjai a szervezetnek: Hungler Sára jogász, Kubinyi Enikő és Solymosi Katalin biológusok, Ősi Attila paleontológus, Schlosser Gitta vegyész, Sík Domonkos szociológus, Szöllősi Gergely biofizikus és Terpai Tamás matematikus, Solymosi Katalin 2021 májusától a szervezet társelnöki tisztségét is ellátja.

Az FKA tevékenysége jelenleg három fő területre összpontosít:

  • a tudományos kiválóság elősegítése (a tehetséges fiatalok motivációjának felkeltése és fenntartása a tudományos pályán, a tudományos életpálya népszerűsítése, példamutatás, mentorálás)
  • a fiatal (45 év alatti) hazai kutatók érdekeinek képviselete hazai és nemzetközi szinten, aminek szerves része a fenntartható kutatói életpályamodell kidolgozása, illetve a tudományos pályán érzékelhető egyenlőtlenségek enyhítése
  • a tudomány és a társadalom közötti kommunikáció erősítése igényes és hiteles tudománykommunikációs stratégiák meghonosítása, illetve a fiatal kutatók ezen a téren való professzionális képzése által.

A tagválasztás szempontjai: tudományos kiválóság és a tagság keretében tervezett tevékenység.

A pályázat célja az FKA tagság elnyerése meghatározott időtartamra, 5 évre. A jelen tagválasztás során 12 fő nyerhet felvételt az FKA-ba, tagságuk kezdő dátuma 2022. május 1. A jelenlegi tagok listája itt tekinthető meg. A tagok az FKA-hoz kötődő tevékenységüket oktatási-kutatási kötelezettségeik mellett, társadalmi munkában végzik.

Pályázatot nyújthatnak be azok a kutatók, akik:

  • az MTA köztestületének tagjai legkésőbb 2021. november 1. óta
  • 12 évnél nem régebben (2010. január 1. után) szerezték első PhD fokozatukat
  • a taggá válás évében nem töltik be 41. életévüket (1982. január 1. után születtek)
  • maximum 5 év korkedvezmény vehető igénybe gyermekvállaláshoz kapcsolódóan kiesett kutatóidő (gyermekenként maximum 2 év), tartós betegség, illetve egyéb, igazolható egyéni körülmény fennállása esetén. (A korkedvezményt igénybe vevő pályázók is mindenképpen 1977. január 1. után születtek, első PhD-fokozatukat pedig 2005. január 1. után szerezték.)

A fenti feltételeknek megfelelő, FKA tagságra pályázni kívánó kutatók 2022. január 3. és 2022. február 4. déli 12:00 óra között pályázhatnak elektronikus pályázati rendszeren keresztül.

Részletes pályázati kiírás