Tagfelvételt hirdet a Fiatal Kutatók Akadémiája

2022.11.09.
Tagfelvételt hirdet a Fiatal Kutatók Akadémiája
Az MTA fiatal kutatókat tömörítő társszervezete 12 fő számára kínál csatlakozási lehetőséget a 2023–2028 közötti periódusra.

A Fiatal Kutatók Akadémiája (FKA) nemzetközi minták alapján 2019-ben alapított, a Magyar Tudományos Akadémia közfeladataival összhangban működő, alulról szerveződő tudományos társaság. 2021-től az MTA társult szervezete, annak testületeivel és tudományos osztályaival szorosan együttműködve részt vesz az MTA tudományos közéleti tevékenységében.

A most meghirdetett pályázatra azok a fiatal kutatók jelentkezhetnek, akik az MTA köztestületének tagjai legkésőbb 2022. szeptember 1. óta, 12 évnél nem régebben szerezték első PhD-fokozatukat, és a taggá válás évében nem töltik be 41. életévüket.  A tagválasztás szempontjai a tudományos kiválóság és a tagság keretében tervezett tevékenység.

A tagság kezdő dátuma 2023. május 1., a tagok az FKA-hoz kötődő tevékenységüket oktatási-kutatási kötelezettségeik mellett, társadalmi munkában végzik. A jelenlegi tagok listája az FKA honlapján tekinthető meg. 

A pályázatokat 2022. december 1-én déli 12:00 óráig várják az FKA  elektronikus rendszerében

A felhívás teljes szövege
További információk szakmai és technikai kérdésekben