Találkozások

2016.09.28.
Találkozások
Az Eötvös Collegium Magyar műhelye „Találkozások" címmel konferenciát szervez 2016. november 18–19. között, melyre olyan alap-, mester-, osztatlan tanári, valamint doktori képzésben résztvevő hallgatók jelentkezését várják, akik irodalomtudománnyal, kultúratudománnyal, nyelvtudománnyal, valamint ezek határterületeivel foglalkoznak. A jelentkezési határidő 2016. október 10. éjfél.

A szervezők a magyar nyelvű előadásokat a következő tudományterületekről várják: irodalomelmélet – filológia – textológia, irodalom és interpretáció, irodalom mint a kultúrák találkozási területe (pl. színháztudomány, fordítástudomány stb.), valamint nyelvelmélet és nyelvfilozófia, leíró nyelvészet és funkcionalitás, nyelvtudomány és alkalmazási lehetőségei.

A konferencián plenáris előadást tart Tolcsvai Nagy Gábor egyetemi tanár, az ELTE Bölcsészettudományi Kar Mai Magyar Nyelvi Tanszékének oktatója, valamint Kulcsár-Szabó Zoltán, az ELTE Bölcsészettudományi Kar Összehasonlító Irodalom- és Kultúratudományi Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára.

A konferencia célkitűzése egyrészt az, hogy az egyes diszciplínákban elmélyülő hallgatók találkozhassanak az övékhez hasonló tematikájú kutatásokkal, és ezáltal termékeny tudományos diskurzus alakulhasson ki közöttük. Ugyanakkor a konferencia nem titkolt célja, hogy párbeszédet teremtsen az egyes tudományszakok között, hiszen a felsorolt területek számos ponton érintkezhetnek, találkozhatnak, így tehát a konferencia kitűnő alkalom lehet akár új kutatási szempontok felvetésére, megtalálására is.

A beérkező absztraktok bírálatát az adott tudományterületen jártas, neves egyetemi oktatók végzik. Jelentkezni a konferencia honlapján található űrlap kitöltésével, valamint egy 2000-2500 leütés terjedelmű absztrakttal lehet, amelyet szintén az űrlapon kell feltölteni. Az előadások 20 percesek, amelyet 10 perc vita követ. A konferencia szerkesztett és válogatott anyagából a szervezők konferenciakötet megjelentetését tervezik.

A konferencia honlapja

További információk