Támogatás és üzlet?

Támogatás és üzlet?
11/23

2023. november 23. 17:30 - 19:00

ELTE BTK Spanyol Nyelvi és Irodalmi Tanszék (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/C, 278.)

11/23

2023. november 23. 17:30 - 19:00

ELTE BTK Spanyol Nyelvi és Irodalmi Tanszék (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/C, 278.)


Horváth Emőke, a Károli Gáspár Református Egyetem docense tart előadást a magyar-chilei kapcsolatokról az ELTE Latin-Amerika Kutatóközpont meghívására.

A hidegháború korai szakaszában Magyarország a távoli térségekben zajló dekolonizáció eredményeként létrejövő független államoktól nyert segítséget a második világháborút és az 1956-os forradalmat követő politikai elszigeteltségből történő kilépéshez. 1959 és 1962 között például tizenhét országgal lépett diplomáciai kapcsolatra, és egy kivételével ezek mindegyike az ún. fejlődő országok közül került ki. 

Az előadás a hidegháború időszakában kibontakozó magyar-chilei kapcsolatok kutatásának kérdéseire fókuszál. Igyekszik bemutatni a rendelkezésre álló forrásokat, a kutatás során felmerülő alapvető kérdéseket. Természetesen érinti a kapcsolatok újrakezdésének szándékát a második világháborút követően, illetve a kapcsolatok létrejöttét az 1960-as évek közepén. Röviden kitekint az Allende-kormánnyal kialakított viszonyra, továbbá a Pinochet-féle puccs utáni helyzetre. Felveti a magyar fél viszonyulásának kérdését is: mennyiben tett eleget Magyarország a nemzetközi szolidaritás jegyében a Chilének nyújtandó támogatásnak, és mennyiben próbált meg üzleti haszonra is törekedni a kétoldalú kapcsolatok építésében.