Tanácsok kezdő időutazóknak

Tanácsok kezdő időutazóknak
09/08

2022. szeptember 08. 17:00

ELTE TTK Eötvös terem (1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A, fszt. 83.)

09/08

2022. szeptember 08. 17:00 -

ELTE TTK Eötvös terem (1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A, fszt. 83.)


Dávid Gyula előadása "Az atomoktól a csillagokig" sorozatban arról, van-e az elektronnak nagymamája.

Tudományos és kevésbé tudományos fantasztikus művek állandó témája az időutazás. A hozzá kapcsolódó ellentmondásokat az ún. nagymama-paradoxon fogalmazza meg: ha valaki visszamegy az időben, és (akarva vagy akaratlanul) megöli a saját nagymamáját (vagy más egyenes ági ősét), akkor ő sohasem születhet meg – de akkor ki öli meg a nagymamát? Ha senki, akkor viszont hősünk mégis megszületik, visszamegy a múltba, és kezdődik elölről az egész bűvös logikai kör. Többé-kevésbé megegyezünk abban, hogy az időutazás nem lehetséges, többszöri sajtóbeli felszólításra sem jelentkezett senki, aki hitelesen igazoltan a jövőből érkezett volna. De vajon mit mond erről a témáról a tudomány, annak is a legilletékesebb ága, a fizika? 

Többen axiómaként kimondták, sőt befoglalták a fizika alapelvei közé az időutazás lehetetlenségét. Ugyanakkor az időről eddig legtöbbet kiderítő fizikai tudomány, az általános relativitáselmélet egyenleteinek egzakt matematikai megoldásai között több olyan is szerepel, amely – akárhogyan is csűrjük-csavarjuk az egyenleteket – időutazást ír le. Akkor kinek is higgyünk: a józan észnek, az időutazók hiányának vagy az általános relativitáselméletnek – amely eddig minden kísérletileg ellenőrizhető szituációban száz százalékig bevált? Hogyan lehet interpretálni az időutazást (szaknyelven a zárt időszerű világvonalakat) anélkül, hogy beleütköznénk a nagymama-paradoxonba vagy más hasonló ellentmondásba? És persze a fizika más ágait is ismerő érdeklődőkben azonnal felmerül: van-e az elektronnak nagymamája?

A 2022/2023-as tanév első előadását a sorozat egyik kezdeményezője és azóta is fő szervezője, Dávid Gyula tartja. Az ELTE Atomfizikai Tanszék adjunktusa 1976-ban végezte el az ELTE fizikus szakát, azóta egy rövid megszakítással az ELTE Fizikai Intézetének különböző tanszékein oktat  Egyetemi doktori disszertációját relativisztikus hidrodinamika témakörben 1981-ben védte meg, PhD-fokozatát 2011-ben szerezte. Az utóbbi években a nanofizikában és a spintronikában felmerült, a kvantumelmélet alapjait érintő kérdésekben végzett kutatómunkát. A tudományos ismeretterjesztésben kifejtett tevékenysége példaértékű: rendszeresen tart előadásokat nemcsak az egyetemen, de középiskolákban és különböző tudományos rendezvényeken is.

Az atomoktól a csillagokig előadássorozatban az ELTE TTK Fizikai Intézetében tevékenykedő kutatók, oktatók és vendégek beszélnek a fizika frontvonalába tartozó érdekességekről, újdonságokról, elsősorban középiskolásoknak, bemutatva azokat a lehetséges tanulmányi utakat is, amelyeket a hazai felsőoktatás nemzetközi elismertségnek örvendő egyeteme kínál az érdeklődő fiataloknak. Az előadások online is követhetők a galileowebcast közvetítőcsoport élő adásában.