Tanító- és Óvóképző Kar (TÓK)

2022.09.29.
Tanító- és Óvóképző Kar (TÓK)

2022. OKTÓBER 14.

10.00 – 10.20

Miért érdemes tanítónak, óvodapedagógusnak és csecsemő- és kisgyermeknevelőnek jelentkezni 2023-ban? 
Tájékoztató az új rendszerű hallgató-barát alkalmassági vizsgákról és pontszámításról

Előadó: Lénárd András egyetemi docens, dékánhelyettes
Helyszín: F épület, Kerényi terem

10.20 – 11.00

Nemzetiségi, idegennyelvi és kétnyelvi képzések, programok, mobilitási és továbbtanulási lehetőségek a TÓK-on
Angol nyelvű óvodapedagógusképzés 

Előadók: Baloghné Nagy Gizella egyetemi adjunktus, Trentinné Benkő Éva egyetemi docens, Lo Bello Maya egyetemi adjunktus
Helyszín: F épület, Kerényi terem

11.00 – 11.45

Kövesd az álmaidat! Tudatos önmenedzselés az alapképzés diákkörétől mesterszakon át a doktori képzésig
Kulturális mediáció mesterképzés nem csak pedagógusjelölteknek: tedd kicsit jobbá a világot!
Gyermekkultúra mesterképzés: szerezz inspirációkat a hivatásodhoz!

Előadó: Hercz Mária habilitált egyetemi docens, Kolosai Nedda egyetemi docens
Helyszín: F épület, Kerényi terem

13.00 – 14.00

Szemelvények az ELTE TÓK Természettudományi Tanszékének kutatásaiból

Előadó: B.  Zsoffay Klára  egyetemi adjunktus, Szurdoki Erzsébet egyetemi adjunktus
Helyszín: F épület, Kerényi terem