Tanulmányírói pályázat a jogi karon

Az ELTE ÁJK Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék tanulmányírói pályázatot hirdet az alábbi két kép valamelyikének témájához kapcsolódóan. A tanulmány a megadott képek alapján bármilyen altémát felölelhet, terjedelme lábjegyzetekkel és irodalomjegyzékkel együtt maximum 15.000 leütés lehet. A pályázaton – tagozattól függetlenül – az ELTE ÁJK bármely hallgatója indulhat. A pályaműveket elektronikus formában várják erre az e-mailcímre, a leadási határidő 2014. április 20.
2014.03.14.