Társadalmi felzárkózás 2030

2021.04.19.
Társadalmi felzárkózás 2030
A Belügyi Tudományos Tanács pályázatot hirdet a hazai felzárkózáspolitika támogatására. 

Az Európai Bizottság 2020 őszén, közleményben hozta nyilvánosságra a 2030-ig tartó keretstratégiáját a romák társadalmi befogadására. A korábbi keretstratégiára épülő, „Az EU roma keretstratégia az egyenlőség, a befogadás és a részvétel megvalósulásáért 2020-2030” című dokumentum középpontjában hét kulcsfontosságú terület áll: egyenlőség, befogadás, részvétel, oktatás, foglalkoztatás, egészség, lakhatás.

A Bizottság minden területen célkitűzéseket és ajánlásokat terjesztett elő a tagállamok számára a célok elérésének módjára vonatkozóan. Ezek fontos eszközként szolgálnak majd az előrehaladás nyomon követése és annak biztosítása során, hogy az EU jelentős előrelépést érjen el a romák támogatása terén.

A Belügyi Tudományos Tanács elnöke ez évben Társadalmi felzárkózás 2030 címmel hirdet pályázatot annak érdekében, hogy a kiírás nyomán született publikációkkal támogassa a hazai felzárkózáspolitikát, a felzárkózási stratégia végrehajtását, értékelését. Fontos szempont, hogy a pályaművek elsősorban életszerű, valós problémákra megoldást kínáló javaslatokat, komplex megközelítésű megoldásokat, jó gyakorlatokat mutassanak be tudományos igénnyel. 

Pályázni egyénileg vagy kollektív munkával, egy vagy több magyar nyelvű, eddig még nem publikált, máshová be nem nyújtott tanulmánnyal lehet.

A pályázatok kizárólag elektronikus úton, a Belügyi Tudományos Tanács online pályázati felületén nyújthatók be, a feltöltés határideje: 2021. október 3.

Pályázati felhívás
További információ