Tartsayné Dr. Németh Nóra

Tartsayné Dr. Németh Nóra
Alkalmazott nyelvész, tréner, e-learning szakértő

Az ELTE BTK Angol-Amerikai Intézetében dolgozom alkalmazott nyelvészként és trénerként. Íráskészséget, módszertant, prezentációs készségeket és a 21. századi tanulással összefüggő kurzusokat tartok BA, MA és tanárszakos hallgatóknak. A nyelvtanításban leginkább a technológia alkalmazása érdekel, a digitális és a mobil nyelvtanulás, doktori értekezésemet az e-learning módszerekről írtam. E-learning tanácsadóként veszek részt nappali, blended és MOOC kurzusok fejlesztésében, projektekben, módszertani képzésekben, valamint az ELTE BTK kari e-learning koordinátora vagyok.