Tengelyi László Emlékelőadás

Tengelyi László Emlékelőadás
05/03

2016. május 03.

ELTE BTK Kerényi Károly-terem (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F magasföldszint)

05/03

2016. május 03. -

ELTE BTK Kerényi Károly-terem (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F magasföldszint)


A Filozófiai Kollégium – Budapest minden év tavaszán egy rangos előadó meghívásával kíván tisztelegni Tengelyi László filozófiai munkássága előtt. A sorozat nyitóelőadását 2016. május 3-án Maurizio Ferraris, a Torinói Egyetem filozófia professzora tartja Emergence – Ontology, Epistemology, Politics címmel.

Maurizio Ferraris a Torinói Egyetem filozófia professzora, az ugyanitt működő Ontológiai Laboratórium (Labont) vezetője, számos francia, amerikai és német egyetem vendégoktatója. Korai kutatásait a filozófiai hermeneutikai hagyomány, valamint Jacques Derrida munkássága befolyásolta, akivel közös kötetet is publikált (A Taste for Secret, 2001). Ezt követő munkáit egy kritikai-realista ontológia és esztétika kidolgozásának igénye motiválta, amely kitüntetett figyelmet szentelt a nyomok, dokumentumok és társadalmi objektumok kérdéseinek. Írásai újabban az Új Realizmus névre hallgató filozófiai áramlat vitáinak centrumában állnak. Magyarul olvasható kötete Hol vagy? A mobiltelefon ontológiája címmel, 2008-ban jelent meg az Európa Kiadó gondozásában.

Tengelyi László, a Bölcsészettudományi Kar egykori tanszékvezető egyetemi tanára, a Wuppertali Egyetem professzora 2014-ben hunyt el. „Tengelyi László munkásságát két súlypont köré csoportosíthatjuk: az egyik Kant, a másik a fenomenológia. Ez volt az a két terület, amellyel a legintenzívebben foglalkozott, és hatása is itt volt a legnagyobb. Kant-monográfiája ma is a legalapvetőbb magyar nyelvű írás a filozófusról, s ezt egészítik ki fordításai: Kant néhány fontos levele mellett a latin nyelvű Székfoglaló értekezés a Kant-monográfia első kiadásának függelékében, az összefoglalókkal és kommentárral is ellátott, a Matúra-sorozatban megjelent Az erkölcsök metafizikájának alapvetése (Raabe Klett, Budapest 1998), és a feleségével, John Évával együtt lefordított Prolegomena (Atlantisz, Budapest 1999).” (Szegedi Nóra és Ullmann Tamás nekrológja itt olvasható.)

Időpont: 2016. május 3. 18:00
Helyszín: ELTE BTK Kerényi Károly-terem (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F magasföldszint)