Terepkísérlet: az informális oktatás hatásai

2020.04.21.
Terepkísérlet: az informális oktatás hatásai
Simonovits Bori, az ELTE PPK adjunktusa és Surányi Ráchel, az ELTE TáTK most végzett doktorandusza longitudinális kutatásukban a zsidósággal kapcsolatos attitűdök változását vizsgálták.

Az informális oktatásnak a csoportközi toleranciára gyakorolt hatását vizsgálja a zsidókkal kapcsolatos attitűdök és ismeretek változásának példáján Simonovits Bori (ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Intézet) és Surányi Ráchel (ELTE Társadalomtudományi Kar, Szociológia PhD-program) tanulmánya, mely az Intersections East European Journal of Society and Politics 2019/4-es számában jelent meg.

A kutatók arra voltak kíváncsiak, milyen hatással van a középiskolás korosztály zsidókkal kapcsolatos attitűdjeire és ismereteire egy, az informális oktatás eszköztárát alkalmazó foglalkozássorozat. A kvalitatív és kvantitatív eszközöket is alkalmazó kutatás 2016 és 2019 között zajlott egy budapesti középiskolában, a Haver Alapítvány zsidó identitásról szóló programsorozatához kapcsolódóan.

A vizsgálatokat a két alkalomból álló informális oktatási program előtt, közben és után végezték három osztályban és egy, a programba be nem kapcsolódó kontroll osztályban, összesen mintegy 100 fős mintán. A fő kérdés az volt, hogy mérhető-e a Haver Alapítvány programjának hatása akár a zsidókkal kapcsolatos attitűdök változása, akár a zsidósággal kapcsolatos ismeretek terén.

A kutatók úgy találták, hogy a foglalkozássorozat csupán részlegesen éri el célját. Bár a résztvevők a program végén többet tudtak a zsidóságról, még mindig sokan egy leszűkítő, elsősorban vallási kontextusban határozták meg, kit tekintenek zsidónak. Sok diáknak még több foglalkozás után is nehezére esett kimondani a „zsidó” vagy „tolerancia” kifejezéseket, többen inkább csak semlegesen „a téma”-ként beszéltek róla. Ugyancsak ellentmondásos tapasztalatokat szereztek arról, mennyire segítette a foglalkozássorozat a nyitottabb gondolkodás kialakulását, amit jól mutatnak az ilyen jellegű megfogalmazások: „Ők [a zsidók] is teljesen normális emberek, akármiben is hisznek."

Bár a középiskolások számára pozitív élményt jelent a kisebbségekkel, például a zsidósággal kapcsolatos témák feldolgozása az informális oktatás keretei között, a Haver Alapítvány által kínált program intenzitása nem elegendő ahhoz, hogy jelentős és maradandó változást hozzon gondolkodásukban és beszédmódjukban. Több interakcióra, beszélgetésre, vitára lenne szükség annak érdekében, hogy a foglalkozások fókuszát jelentő tények és viszonyulások mélyebben rögzüljenek a fiatalokban. A szerzők tanulmányukban felhívják a figyelmet arra, hogy bár kutatásuk igazolja az informális oktatás fontosságát az előítéletekkel szembeni küzdelemben, pontosabb eredményeket csak egy átfogóbb vizsgálat szolgáltatna.

A teljes cikk itt olvasható: 'The Jews Are Just Like Any Other Human Being.’ An Attempt to Measure the Impact of Informal Education on Teenagers’ Views of Intergroup Tolerance

A szerzőknek a témában magyar nyelven közzé tett cikke az Educatio folyóiratban jelent meg.

Forrás: ELTE PPK