Tizenötmilliós folyóiratfejlesztési pályázatot hirdetett az ELTE

2024.06.11.
Tizenötmilliós folyóiratfejlesztési pályázatot hirdetett az ELTE
Az egyetemhez kötődő folyóiratok szeptember 15-ig pályázhatnak maximum másfél millió forint támogatásra az ELTE Folyóiratfejlesztési Alapjából.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem ismét pályázatot hirdet az egyetemhez szorosan kötődő folyóiratok számára a kiadványok fejlesztésének, kiemelten a nemzetközi adatbázisokba (Web of Science és/vagy Scopus) kerülésének támogatására. 2022-ben az első alkalommal meghirdetett támogatási konstrukció keretében tizenhét, 2023-ban már húsz folyóirat munkáját támogatta az ELTE, tavaly a támogatott pályázatok mintegy kétharmada a Bölcsészettudományi Karhoz kapcsolódott.

A pályázóknak idén is 3, egyenként maximum 1 oldal terjedelmű anyagot kell benyújtaniuk:

  • a folyóirat eddigi történetének, céljainak és közreműködőinek, szerzőinek rövid bemutatása, ideértve az ELTE-s és a nem ELTE-s állandó közreműködőket, intézményeket, finanszírozókat is;
  • 1 éves terv, amely konkrét vállalásokkal és költségtervvel együtt bemutatja, milyen fejlesztéseket terveznek a támogatás egy éve alatt;
  • távlati (3-5 éves) terv, amely a folyóirat hosszabb távú céljait foglalja össze.

Az egy éves támogatási időszak nem meghosszabbítható, az el nem költött támogatást vissza kell fizetni. Pályázni bruttó 500 ezer és 1,5 millió forint közötti egyszeri, vissza nem térítendő támogatásra lehet, az összeg személyi és dologi kiadásokra is fordítható. A teljes pályázati keret bruttó 15 millió forint. A támogatott folyóirat honlapján és folyóiratszámain köteles feltüntetni az ELTE Folyóiratfejlesztési Alapot mint támogatót. A kiírásra korábban már támogatást nyert folyóiratok is jelentkezhetnek, amennyiben az előző támogatás felhasználásával elszámoltak.

Támogatott időszak: 2024. november 1. – 2025. október 30.
Benyújtási határidő: 2024. szeptember 15.
Elbírálási határidő: 2024. október 11.

A pályázati anyagot az ELTE Tudománypolitikai Irodának kell eljuttani e-mailben, a tárgy mezőben a „Pályázat a Folyóiratfejlesztési Alap támogatására” szöveg feltüntetésével a részletes kiírásban foglaltaknak megfelelően.