Többnyelvűség a cseh országokban

Többnyelvűség a cseh országokban
11/19

2019. november 19. 14:00 - 15:30

ELTE BTK Germanisztikai Intézet (1088 Budapest, Rákóczi út 5., II/245.)

11/19

2019. november 19. 14:00 - 15:30

ELTE BTK Germanisztikai Intézet (1088 Budapest, Rákóczi út 5., II/245.)


Boris Blahak, a Nyugat-Csehországi Egyetem és a Regensburgi Egyetem docense tart vendégelőadást a BTK-n.

A II. világháborút követő etnikai tisztogatás a német nyelv háttérbe szorulását eredményezte. Az 1940-es évek végétől a Szudéta-vidékre olyan etnikumok (csehek, szlovákok, ukránok, romák) vándoroltak be, amelyek a régió többnyelvűségének újjáépítéséhez is hozzájárultak. Az előadás a cseh területek többnyelvűségét ismerteti történelmi, nyelvi és irodalmi vonatkozásban. Kitér a német betelepülés mozzanataira, illetve a cseh területek, többek között Prága kétnyelvűségére is 1918-ig. 

A történelmi áttekintés mellett az érdeklődők a mai csehországi német nemzetiség, a média, a német nyelv oktatásban betöltött szerepével, a DAAD és a Goethe Intézet német nyelvet irányzó támogatásával és a jelenben nagy népszerűségnek örvendő, tavaly indított, első interregionális szak, a „Bayern Studien” részletes bemutatásával is megismerkedhetnek.