További kutatások

További kutatások

További kutatások

A modern kutatóegyetem alapját a nemzetközi együttműködések, az interdiszciplináris megközelítések, a modern laborinfrastruktúra és a nyitottság jelentik. Egyetemünk kutatói számos területen folytatnak nemzetközileg egyedülálló kutatásokat, az alábbiakban ezek közül mutatunk be néhányat.

Kriminológia – hiánypótló képzés, társadalmi érzékenység

Elérhetőség:
Lévay Miklós
tanszékvezető, egyetemi tanár
Telefon: 36-1-411-6500/2127
Email: levaym@ajk.elte.hu

Az Állam- és Jogtudományi Karon indult a régió első kriminológiai mesterképzése 2011-ben. A szak tudásanyaga nemcsak társadalomtudományi, jogi ismereteket, hanem a bűnözéskontroll intézményeivel kapcsolatos tudnivalókat is tartalmazza. Az oktatás egyszerre vállalkozik elméleti (kutatók), valamint gyakorlati szakemberek (pártfogó felügyelők, áldozat segítők, bűnmegelőzési szakemberek) képzésére. Az új szak egyedülállóságát jelzi, hogy a régió volt szocialista országaiban eddig nem indult ehhez hasonló képzés. Az ország első doktori szintű Erasmus Mundus programja is Egyetemünkön indult. A Kriminológia Tanszékhez kapcsolódik a BAGázs Jogklinika Program, melynek vezetője Kovács Krisztina PhD-hallgató. A legrégebbi európai társadalmi innovációs díjjal, SozialMarie-díjjal elismert program a bagi romatelepen élőknek nyújt jogi segítséget és adósságkezelő szolgáltatást, joghallgatók segítségével.

Régészet – egy római település nyomában

Elérhetőség:
Borhy László
akadémikus, egyetemi tanár
Telefon: 36-1-411-6554/2928
E-mail: borhy.laszlo@btk.elte.hu
Bővebben

Komárom/Szőny római kori elődje, a fontos régészeti leletekben gazdag Brigetio világszerte ismert a provinciális régészet és az ókortörténet tudományának művelői körében. A mai Szőny alatt fekvő római település, Brigetio a Római Birodalom kiemelkedő helyszíneinek egyike: légió állomásozott itt, a tábor mellett katonaváros, távolabb pedig polgárváros helyezkedett el. Pannónia magyarországi részén csak Aquincum rendelkezett hasonló adottságokkal. Az 1951 óta egyedileg védett régészeti lelőhelyen, amely egyúttal a világörökségi címre felterjesztendő magyarországi limes része is, a Bölcsészettudományi Kar Régészettudományi Intézete és a Komáromi Klapka György Múzeum munkatársai 1992 óta végeznek feltárásokat.

Autizmus spektrum pedagógiája – egyedülálló képzés és kutatások

Elérhetőség:
Stefanik Krisztina
egyetemi adjunktus
Telefon: 36-1-358-5530
E-mail: stefanik.krisztina@barczi.elte.hu
Bővebben

A Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon 2012-ben indult a gyógypedagógia szak alapképzésében az autizmus spektrum pedagógiája szakirány. A nemzetközi viszonylatban is páratlan képzés legfrissebb, tudományos tényeken alapuló gyógypedagógiai ismereteket nyújt harminc, egymásra épülő, gyakorlat-centrikus kurzussal és szakmai gyakorlatokkal. Magyarországon több mint 100 000 ember él autizmussal – olyan szakemberekre van szükség, akik az autizmus teljes spektrumán, bármely életkorban képesek egyénre szabottan együttműködni autizmussal élő embertársainkkal. Erre a sokszínű feladatra készít fel az Európában egyedülálló képzés, amelyhez a kapcsolódó alapkutatásokat a Tanszékközi autizmus műhely végzi.

T@T Labor – technológiai játszóház

Elérhetőség:
Turcsányi-Szabó Márta
egyetemi docens
Telefon: 36-1-411-6500/8198
E-mail: tszmarta@inf.elte.hu
Bővebben

Az Informatikai Karon működő, egyedülálló technológiai játszóház 2016 januárja óta működik. A T@T Kuckóban többek között táblagépek, laptopok, okoseszközök és robotok várják az interaktív tanulás iránt érdeklődőket. A Kuckóban olyan környezetet alakítottak ki, amely költséghatékonyan tudja biztosítani a flexibilis közösségi foglalkozások színterét, legyen az formális iskolai vagy egyetemi óra, nem formális szakkör vagy műhelyfoglalkozás, illetve informális gyermek vagy családi élményszerző aktivitás. A Kuckó helyet ad a legmodernebb technológiák megismerésének és felhasználásának a tanulási folyamatban, a T@T Labor fejlesztései számos hazai ás nemzetközi díjat nyertek el az elmúlt években.

Addiktológia – viselkedési addikciók

Elérhetőség:
Demetrovics Zsolt
egyetemi tanár, tanszékvezető
Telefon: 36-1461-4500/5605; 5669
E-mail: demetrovics.zsolt@ppk.elte.hu

A világ első, viselkedési addikciókkal foglalkozó nemzetközi szakfolyóirata (Journal of Behavioral Addictions) az ELTE Pszichológiai Intézet és az Akadémiai Kiadó együttműködésében jelenik meg, a téma első nemzetközi konferenciáját 2013-ban rendezték meg Egyetemünkön. A Klinikai Pszichológiai és Addiktológiai Tanszék munkatársai többek között a viselkedési függőségek (szerencsejáték-függőség, online játékok, internetfüggőség stb.) pszichológiájával, az addiktív zavarok pszichodinamikai és családi hátterével foglalkoznak. A szerencsejátékkal összefüggő problémák és kritikus helyzetek kezeléséhez nyújt segítséget (anonimitás és teljes titoktartás mellett) az a segélyvonal, amelyet a Tanszék 2013-ban indított. A vonal az országban az első, amely képzett szakmai stábbal működik. (Az ügyelet hétköznapokon 15 és 19 óra között hívható az alábbi telefonszámon: 36-1-411–6778)

Oktatási innovációk – Gyermeknevelési Kutatóközpont

Elérhetőség:
F. Lassú Zsuzsa
tanszékvezető, egyetemi docens
Telefon: 36-1-411-6500/6929
E-mail: nevtud@tok.elte.hu
Bővebben

A Tanító-és Óvóképző Karon működő bázis a 3-12 éves korú gyermekeket érintő oktatási innovációkkal, illetve a korosztály pedagógusainak képzéséhez kapcsolódó alap- és alkalmazott kutatásokkal foglalkozik. A Kisgyermek-nevelési Kutatóközpont és Módszertani Laboratórium azt a – hazai viszonylatban egyedülálló – célt tűzte ki maga elé, hogy kezdeményezője és koordinátora legyen a 0–12 éves korosztállyal foglalkozó kutatásoknak, a nevelésre és oktatásra vonatkozó módszertani fejlesztéseknek. Többek között a 3–12 éves korú gyermekek oktatásával, illetve e korosztályok pedagógusainak képzésével összefüggő (pedagógiai, pszichológiai, szociológiai, neveléstörténeti, egészségnevelési, tantárgy-pedagógiai, tantárgy- és taneszköz-fejlesztő, média-pedagógiai) kutatások zajlanak a Központban.

Szociológia – módszertan és gyakorlat

Elérhetőség:
Barna Ildikó
tanszékvezető, egyetemi docens
Telefon: 36-1-372-2500/6642
E-mail: barnaildiko@tatk.elte.hu

A Társadalomtudományi Kar Módszertani Kutatóközpont munkatársai az ELTE összes karán kutatást végeznek arról, hogy a diákok miként látják az egyetemen belüli, nemek közötti egyenlőségi viszonyokat. Eredményeiket felhasználják Egyetemünk erőszak-megelőzési koncepciójában is, amely azon stratégiai lépéseknek a meghatározását tartalmazza, amelyek hosszú távon az erőszak minden formáját határozottan elutasító, a nemek egyenlőségét valló, befogadó és toleráns egyetemi környezet kialakításához és fenntartásához vezetnek. A Kutatóközpont szociológusai korábban a világ második legjobb városának választott Budapest lakóinak kapcsolati hálóját, politikai véleményét, életkörülményeit, életmódját és budapesti identitását vizsgálták, ezzel segítve a városvezetés munkáját is.

Big Data – Adathalmazok

Elérhetőség:
Csabai István
egyetemi tanár
Telefon:36-1-411-6500/6576
E-mail: csabai@elte.hu

Csabai István a tudomány olyan területeit kutatja, ahol nagy adathalmazok statisztikai elemzésével komplex jelenségek érthetőek meg. Széles körű kutatómunkája a statisztikus fizikától a csillagászaton át a bioinformatikáig sok diszciplínára terjed ki: olyan tudományterületekkel foglalkozik, ahol az új technológiák előretörésével sok adat gyűjthető, és azok statisztikai elemzésével komplex jelenségek érthetőek meg, legyen az egy sejt, az ember alkotta Internet, vagy maga az Univerzum. Legújabb kutatásai során a nagy tudományos adathalmazok analízise terén szerzett szakértelmét szociális- és pénzügyi hálózatok, valamint rák-genetikai adatok elemzésében hasznosítja, utóbbihoz kapcsolódóan hazai koordinátora több európai nagyprojektnek.

 

A Karok főbb kutatási irányairól itt is olvashat.