Továbbképzés középiskolai fizikatanároknak

2016.01.28.
Továbbképzés középiskolai fizikatanároknak
A TTK Fizika Intézete Korszerű tartalom és módszerek a fizika XXI. századi tanításában I. és II. címmel két, egyenként 60 órás akkreditált tanártovábbképző tanfolyamot hirdet középiskolai fizikatanárok számára, a Doktori Iskola Fizika tanítása programjához kapcsolódva. 

A továbbképzés célja, hogy bemutassa a gyorsan fejlődő fizikatudomány új eredményeinek középiskolai szintű interpretációját, és mind tartalmilag, mind módszertanilag megkönnyítse a tanárok számára ezek tanítását. A továbbképzés a doktori program előadásaihoz igazodva lehetőséget ad arra, hogy a doktori anyag egy részét azok is elsajátíthassák, akik nem tervezik a doktori képzésbe való belépést. A program összesen négy modult foglal magába, minden félévben – a doktori képzés rendjéhez kapcsolódva – egy modul indul el. A 2015/16-os tanév tavaszi félévében elinduló modulhoz kapcsolódó tárgyak:

  • Fizika tanítása II. (Klasszikus fizika: elektromágnesség, optika)
  • A számítógépek alkalmazása és e-learning
  • Energiatermelés és környezet
  • Kooperatív jelenségek, interdiszciplináris vonatkozások

A tanfolyam részvételi díja 30.000 Ft, jelentkezni 2016. február 8-ig lehet. A program további részletei az alábbi dokumentumban olvashatók.

Jelentkezés

Időpontok: 2016. február 13., március 12., április 9., május 14., június 11.
Helyszín: ELTE TTK Sas Elemér-terem (1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A 4.52. terem)

ELTE Fizika Doktori Iskola
Fizika Tanítása Program