Továbbra is az élen az ELTE képzései

2015.11.24.
Továbbra is az élen az ELTE képzései
2015. november 19-én jelent meg a HVG friss felsőoktatási rangsora, a Diploma 2016, amely szerint továbbra is az ELTE az ország legjobb tudományegyeteme: a Semmelweis Egyetem, az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, a Szegedi Tudományegyetem és a Pécsi Tudományegyetem – a hallgatói és az oktatói kiválóság alapján ezek az intézmények állnak a rangsor élén.

Az ország három legjobb kara között két ELTE-set találunk: a Semmelweis Egyetem Általános Orvosi Karát az ELTE BTK és az ELTE TTK követi. Az oktatói kiválósági mutatók szerint az ELTE-n dolgozik a legtöbb tudományos fokozattal rendelkező oktató, az MTA-címek aránya (11%) a legmagasabb az országban. A hallgatói kiválósági összesített listáról kiderül: az ELTE-re érkezett a legtöbb elsőhelyes jelentkezés (7539), valamint a legtöbb, középiskolai versenyen helyezett felvételiző (175 fő) is Egyetemünket választotta, amely összesítve a harmadik helyen áll. A kari hallgatói kiválósági rangsorban az első 5 helyen 3 ELTE-s kar található: az ÁJK a második, a PPK a harmadik, a BTK az ötödik legjobb kar lett az országban.

Az intézményi összesített rangsor összeállításakor figyelembe vették a nappali alap- és osztatlan képzésekre első helyen jelentkezők számát, a felvettek pontátlagát, a B2-es vagy C1-es nyelvvizsgával felvett hallgatók átlagát, a középiskolai tanulmányi versenyeken kiemelkedő helyezést elért elsőévesek számát, a tudományos fokozattal rendelkező oktatók számát és arányát, az egy – tudományos fokozattal rendelkező – oktatóra jutó nappali tagozatos hallgatók számát, valamint az MTA-címekkel rendelkező oktatók arányát.

A Diploma 2016 kiadványban tíz képzésterületre és több mint negyven népszerű szakra készítettek rangsorokat: tizennégy alapszak esetében Egyetemünk képzéséit választották a legjobbnak. A statisztikákból válogattunk.

A bölcsészettudományi képzésterületi rangsor élén a hallgatói kiválóság szerint – 2014-hez, 2013-hoz és 2012-höz hasonlóan – két ELTE-s kar áll: a rangsort idén az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar és az ELTE Bölcsészettudományi Kar vezeti. Országosan csak a PPK (449,3 pont) és a BTK (413,3 pont) tudta 400 pont felett tartani a felvettek pontátlagát. A bölcsészkar vezet a középiskolai versenyen helyezést elérők felvételi arányában, a PPK gólyái közül szinte mindenki nyelvvizsgával (98,9%) érkezik az egyetemre, a BTK-n az arány 90% felett van. A tudományos fokozattal rendelkező oktatók száma és összes oktatón belüli aránya alapján a BTK kiemelkedik a mezőnyből. A kiadványban közölt összes alapszakos rangsort Egyetemünk vezeti: a legjobbnak választották az andragógia, az anglisztika, a magyar, a pszichológia, a szabad bölcsészet és a történelem szakokat.

A jogi képzésterületi rangsor hallgatói listájának élén idén is az ELTE Állam- és Jogtudományi Kara áll. Csaknem minden jogi kari gólya rendelkezik nyelvvizsgával (97,6%), ez a legmagasabb arány az országban, a középiskolai versenyen helyezett diákok is szinte csak ide pályáztak. A jogász osztatlan képzés minden mutatójában az ELTE-re felvettek vezetnek.

A pedagógiai képzésterület hallgatói kiválósági listáját – a tavalyi évhez hasonlóan – az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kara és az ELTE Tanárképző Központja vezeti. A jelentkezők szemében messze legvonzóbb volt a Bárczi, a Tanító- és Óvóképző Kar és a TKK, az e képzési területen oktató negyven kar közül az első helyen jelentkezők közel egyharmada Egyetemünkre adta be felvételi papírjait. A felvettek pontátlaga a Bárczin volt a legmagasabb, 400 pont fölé csak a Tanárképző Központ és a Pető András Főiskola gólyái kerültek, a középiskolai versenyen helyezett legtöbb felvételiző Egyetemünk tanárképzését választotta. Az összeállításban figyelembe vett gyógypedagógia alapszakos rangsort a Bárczi vezeti, az idei évben nem készültek külön listák az óvodapedagógus és tanító szakoknál: 2014-ben Egyetemünk képzései álltak az élen.

A társadalomtudományi képzésterületi hallgatói kiválósági rangsorának első négy helyén három ELTE-s kart találunk: a BCE Társadalomtudományi Karát az ELTE TáTK, az ELTE ÁJK és az ELTE BTK követi, a képzésterület gólyáinak pontátlaga az ÁJK esetében 429,1 pont, a TáTK (394,3 pont) és a BTK (398,9 pont) esetében is kevéssel marad el a 400 ponttól. Egyetemünk szociális munka és szociológia alapképzései a legjobbak az országban, a Bölcsészettudományi Kar kommunikáció és médiatudomány szakja és a Társadalomtudományi Kar nemzetközi tanulmányok szakja a szakterületi listája második helyén áll.

A természettudományi képzésterületen az ELTE Természettudományi Kara vezeti a hallgatói és az oktatói kiválósági listát is, az ELTE-re jelentkezett a természettudományi jelentkezők több mint kétötöde. A TTK-n dolgozik a legtöbb minősített oktató, az összes oktatóhoz viszonyított arányuk több mint 90 százalékos. A biológia, a földrajz és a matematika alapszakos rangsort Egyetemünk képzései vezetik, szinte az összes mutatóban az élen állnak, a fizika szakot országosan a második helyen rangsorolták, itt volt a legmagasabb az elsőhelyes jelentkezők száma.

Az informatika képzésterületen a programtervező informatikus alapszakos rangsort – évek óta – az ELTE Informatikai Kara vezeti. A felvettek pontátlaga 391,7 pont volt. Egyetemünk képzésénél a legmagasabb a nyelvvizsgával felvettek aránya (80,6%) és a középiskolai versenyen helyezettek száma. A sporttudományi képzési területen egyetemünk sportszervező (403,1 pont), valamint rekreációszervezés és egészségfejlesztés (396,5 pont) képzése is országosan a második helyen áll, magas átlagpontokkal.

Bár az ELTE TáTK a gazdaságtudományi képzésterületi rangsorban az összesített 10. helyen áll, a 38 gazdasági képzést indító kar közül – a BCE két listavezető karát leszámítva – csak a Társadalomtudományi Karunk közgazdasági képzésén haladta meg a felvettek átlagpontszáma a 400-at (442,3 pont).

Forrás: HVG Diploma 2016