Travertínók és a kapcsolt izotópok

Travertínók és a kapcsolt izotópok
12/12

2022. december 12. 17:00 - 18:00

ELTE Bolyai Kollégium (1117 Budapest, Nándorfejérvári út 13.) és online

12/12

2022. december 12. 17:00 - 18:00

ELTE Bolyai Kollégium (1117 Budapest, Nándorfejérvári út 13.) és online


Kele Sándor, az ELKH Földtani és Geokémiai Intézet tudományos főmunkatársa tart angol nyelvű előadást az ELTE Litoszféra Fluidum Kutató Laboratórium szervezésében.

Magyarországon gyakoriak a másodlagos szárazföldi karbonátos képződmények, amelyek a pliocén és negyedidőszaki intenzív hidrotermás tevékenység lenyomatai. Ezek a telepek kalcium-karbonátban gazdag oldatokból válnak ki felszíni vagy akár nagyobb hőmérsékleteken szén-dioxid kigázosodás és/vagy biológiai aktivitás következtében. A pliocén-pleisztocén travertínók (más néven forrásmészkövek) hidrotermás fluidumokból képződtek, a Gerecsében és a Budai-hegységben jellemzőek. A recens travertínóelőfordulások termálkutakhoz kötődnek, mint kicsapódási termék.

Hideg karsztos forrásokhoz kötődő édesvízi mésztufa található a Bükkben, az Aggteleki-hegységben, a Balaton-felvidéken, a Mecsekben és a Bakonyban. Ezeknek a kőzeteknek a szedimentológiai, geokémiai (beleértve a kormeghatárzást) vizsgálata fontos információval szolgál a paleoklimatikus, tektonikus és paleokörnyezeti körülményekről. A kőzetek petrofizikai és mikrofácies vizsgálata hozzájárul a biofilmes kőzetben kialakuló kőolajtelepek megértéséhez. A recens képződmények segítenek az oxigén- és kapcsolt izotóp paleotermométerek kalibrálásában. Az előadás rövid áttekintést ad a legfontosabb hazai travertínó- és mésztufa-lelőhelyekről, egyben bemutatja a legújabb kutatási eredményeket, különös tekintettel a kőzetek kormeghatározására, képződési környezetére és geokémiájára.

Kele Sándor geológus hallgatóként ismerkedett meg a stabilizotóp geokémiával az ELTE Litoszféra Fluidum Kutató Laboratóriumban Szabó Csaba és Orlando Vaselli témavezetésével. Doktori képzését is az ELTE-n végezte, téziseit 2009-ben védte meg. 2004-től egy éven át Belgiumban volt gyakornok a Belgian Nuclear Research Centre-ben. 2013-2014 között SCIEX posztdoktori ösztöndíjas volt Svájcban az ETH Zürich egyetemen. 2003 óta a Geokémiai Kutató Intézet munkatársa, jelenleg tudományos főmunkatárs pozícióban. Több sikeres OTKA pályázat vezetője. Kutatási területei a karbonátok stabil és kapcsolt (clumped) izotóp geokémiája, hévforrásokhoz kötődő karbonátos képződmények, kalcit-víz és aragonit-víz oxigén izotóp frakcionáció, stabil- és kapcsolt izotóp termométerek kalibrációja, paleoklimatológia (édesvízi mészkő, mésztufa alapján), dolomitok, talajkarbonátok geokémiája.

A Szabó Csaba által alapított és vezetett Litoszféra Fluidum Kutató Laboratórium 1998-as alapítása óta több mint száz nemzetközi publikáció, több mint 50 TDK- és OTDK-nyertes és helyezett dolgozat és 25 PhD-disszertáció születésének helye. A Laborban ténykedő hallgatók és kutatók tág spektrumon vizsgálják a litoszférát és a vele kölcsönható fluidumokat, legyen szó fluidum- és olvadékzárványokról, az alsókéreg és a felsőköpeny geokémiájáról, CO2 és H2 felszín alatti tárolásáról vagy olyan környezet- és urbángeokémiai kutatásokról, mint az egykori iparvidékek szennyeződéseinek környezetgeokémiai becslése vagy a radon eredete és aktivitás koncentrációja a természetben és az épített környezetben.  A Litoszféra Fluidum Kutató Laboratórium a 2019. tavaszi szemeszterében indította LRG-szemináriumát, amelynek keretében minden hónap elején – hétfő délutánonként – előadást szervez, hogy a kutatócsoport egykori hallgatói (többségük mára már elismert kutatók) bemutassák kutatási eredményeiket a hallgatóknak, valamit a kutatótársaknak.

Az előadás nyelve angol, az online résztvevőknek a Zoom platformon lesz meghallgatható. A szeminárium személyes és online részvétel esetén is előzetes regisztrációhoz kötött.